Go to Top

Poročanje pri izplačilu plač FURS-u in AJPES-u je obvezno!

Poročanje pri izplačilu plač obvezno za vse podjetnike!

Poročanje pri izplačilu plač je obvezno za vse podjetnike, podjetja, zavode, društva in druge organizacije, ki zaposlujejo. Imate vprašanja glede poročanja ali ste v kakšni drugi računovodski oz. davčni dilemi? Naši računovodski in davčni svetovalci so vam na voljo! Za termin plačljivega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Poročanje pri izplačilu plač – kako se opravi?

Poročanje se opravi preko obrazcev REK, ki se jih predlaga preko portala Finančne uprave (FURS) eDavki. Rok za poročanje je dan izplačila. To pomeni, če so plače izplačane 15.12.2021 je to tudi zadnji dan za oddajo obrazca REK-1. Poleg poročanja FURS so izplačevalci dolžni opraviti poročanje pri izplačilu plač tudi AJPES-u, in sicer na obrazcu ZAP/M.

Ustanovite svoje podjetje!

Poročanje pri izplačilu plač – delovnopravna zakonodaja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojem 134. členu predpisuje, da se plača izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plačilno obdobje ne sme biti daljše od enega meseca. Seveda pa je lahko tudi krajše, če je tako dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor je 18. dan dela prost, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Poročanje pri izplačilu plač se opravi na dan izplačila. Plača se izplača na transakcijski račun, ki ga ima zaposleni odprt pri poslovni banki v Sloveniji ali tujini. Obrazci za poročanje pri izplačilu plač ne vsebujejo podatka, na kateri račun je bila plača izplačana. Ta podatek je razviden iz poslovne dokumentacije izplačevalca, natančneje iz bančnih izpiskov.

ZASLUŽITE DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

računovodsko svetovanje

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Poročanje pri izplačilu plač – AJPES poročilo

AJPES poročanje pri izplačilu plač zajema podatke o bruto plačah zaposlenih v organizaciji ter opravljenih in plačanih urah v preteklem mesecu. Ločeno se poroča tudi o individualnih pogodbah. Obrazec ZAP/M se predlaga preko portala AJPES do konca meseca, v katerem je bilo opravljeno izplačilo plač za pretekli mesec. Poročanje pri izplačilu plač AJPES-u pa ni edinstveno, prav tako morajo delodajalci sporočiti podatke o izplačanih regresih za letni dopust (običajno v juniju/redni obračun in decembru/poračun).

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Poročanje pri izplačilu plač – FURS poročilo

Finančni upravi izplačevalci poročajo na omenjenih obrazcih REK. Poročanje pri izplačilu plač se izvrši preko obrazca REK-1, ter pripadajočimi individualnimi poročili, iREK obrazci. Individualno poročanje pri izplačilu plač zajema natančne zneske plače posameznega zaposlenega, od bruto plače do dodatkov, opravljenih ur in morebitnih nadomestil. Znotraj iREK obrazca poročamo tudi Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o podatkih delovne dobe in plačanih prispevkov. Ti podatki služijo za osnovo izračuna pokojninske dobe in kasneje pokojnine posameznika. Rok za poročanje pri izplačilu plač je torej dan, ko je dejansko izvršeno nakazilo plač. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je FURS zadolžen tudi za izterjavo prispevkov, ki pa bi (tako kot narekuje delovnopravna zakonodaja) morali bi plačani do 18. v mesecu za pretekli mesec. FURS z rednimi pozivi preko eDavkov zavezance opozori, v kolikor do 18. niso oddali REK obrazcev, da to uredijo v roku 5 dni. V nasprotnem primeru jim lahko naložijo globo od 1.000 evrov do 16.000 evrov za zavezanca in dodatno še za odgovorno osebo. V primerih, ko delodajalec/izplačevalec dejansko ni nakazal plač, mora vsekakor odgovoriti (z obrazložitvijo o neizplačilu plač) na FURS-ov poziv v roku, sicer je ravno tako izpostavljen možnosti enake globe.

Z navdušenjem pričakujemo obljubljene spremembe in poenostavitve REK obrazcev, ki so napovedane za april 2022.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja