Go to Top

Odpravnina tudi po pogodbi za določen čas

Odpravnina delavcu pripada tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Odpravnina je odvisna od določenih pogojev. Pri ugotavljanju pravice delavca do odpravnine je pri zaposlitvi za določen čas potrebno razlikovati med iztekom pogodbe in prekinitvijo pogodbe pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena. Odpravnina je odvisna od določenih pogojev.

Informativni izračun plače

Prekinitev pogodbe pred iztekom

Če je pogodba prekinjena pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena, delavcu pripada odpravnina, če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto in če je bila pogodba prekinjena zaradi odpovedi pogodbe s strani delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti ali če je bila pogodba prekinjena zaradi izredne odpovedi s strani delavca.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Delavcu v tem primeru pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let.
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let.
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Poznate neutemeljene odpovedne razloge?

Pravna služba podjetja Data, d.o.o., delodajalcem priporoča skrbno pripravo pogodbe o zaposlitvi. Ta naj uredi medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov. Poslužite se pravnega svetovanja o pripravi pogodbe o zaposlitvi. Vabljeni tudi na brezplačno izobraževanje o obveznostih delodajalcev, ki jih nalaga slovenska zakonodaja!

pravno svetovanje

Iztek pogodbe za določen čas

odpravninaPogodba za določen čas lahko izteče zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena. Delavcu tudi v tem primeru pripada odpravnina, vendar zanjo veljajo drugačna pravila.

V primeru izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena za eno leto ali manj, znaša odpravnina 1/5 osnove. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Kaj pa, če je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto? Delavec ima ob izteku pogodbe pravico do odpravnine v višini kot v prejšnjem primeru, povečane za sorazmerni del (1/12) odpravnine iz prejšnjega primera za vsak mesec dela nad enim letom.

In če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas? V tem primeru se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas. Izplača se ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kdaj zaposleni za določen čas nima pravice do odpravnine?

Delavec v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih nima pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas v naslednjih primerih:

  • Ko mu je prenehala pogodba za določen čas, sklenjena zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca.
  • V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu.
  • V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del.
  • V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Prav tako delavcu ne pripade odpravnina v naslednjih primerih:

  • Če delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavca zaposli za nedoločen čas.
  • Če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
  • Če delavec zavrne pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) razen navedenih ne predvideva nobenih drugih izjem od upravičenosti do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sicer lahko sklene samo v izjemnih primerih, ki jih določa zakon.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja