Go to Top

Poslovni ali osebni račun za s. p. – odločitev je vaša

Poslovni ali osebni račun

Poslovni ali osebni račun na Banki Slovenije pravijo, da je zakonska obveznost banke le primerno označiti račun. Tisti ki ga komitent uporablja v poslovne namene. Kakšen transakcijski račun bo banka dejansko odprla, poslovni ali osebni račun, pa je poslovna odločitev banke. Torej je to predmet dogovora med njo in njenim komitentom, pravijo na Banki Slovenije. Odločitev je na strani komitenta – kot smo pisali, so se nekatere banke situaciji prilagodile. Bodisi omogočajo uporabo osebnega računa v poslovne namene ali pa ponujajo ugodne cene za vodenje poslovnih računov.

Informativni izračun plače

Svetujemo vam, da pred odprtjem računa, s katerim boste opravljali poslovno dejavnost, preverite, kakšno politiko imajo banke. Razlika v stroških vodenja za poslovni ali osebni račun na različnih bankah je lahko visoka. Po naših izračunih lahko doseže 80 evrov – namenite ta znesek raje za izobraževanje. Na Dati za ta znesek pridobite poznavanje potnih nalogov ter usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu. Preverite še ponudbo naših brezplačnih izobraževanj!

Regres za upokojence 2021

Poslovni račun za s.p. sicer ni zahtevan v nobenem zakonu. To velja tudi za popoldanski s.p. Naši svetovalci, s pomočjo katerih lahko na VEM točki Data registrirate podjetje, po preučitvi zakonodaje pravijo, da ta dopušča uporabo osebnega računa za opravljanje poslovnih dejavnosti. Zakon o davčnem postopku namreč določa le, da morate imeti transakcijski račun. Zakon ne definira niti da mora to biti poslovni račun niti da bi moral biti ločen od osebnega.

računovodsko svetovanje

Poslovni ali osebni račun?

Kako pa Banka Slovenije odgovarja na vprašanje, ali morajo samostojni podjetniki ločen transakcijski račun za poslovanje? Poslovni ali osebni račun? Ali zadostuje en (t. i. »osebni«) transakscijski račun? 

“Zakon o davčnem postopku od samostojnih podjetnikov ne zahteva več, da morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Samostojni podjetnik lahko ima samo en transakcijski račun. Mora pa banka pri odprtju transakcijskega računa pri komitentu preveriti, za kakšen namen namerava uporabljati transakcijski račun. Potem mora temu ustrezno označiti transakcijski račun za potrebe vodenja registra transakcijskih računov.”

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Ali lahko samostojni podjetnik za potrebe poslovanja pri banki odpre t.i. osebni transakcijski račun? Se takšen transakcijski račun objavi v registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES?

“Uvodoma pojasnjujemo, da glede odpiranja transakcijskih računov, razen v primeru osnovnih plačilnih računov, s strani bank (in hranilnic) ni posebnih zakonskih obveznosti. Pri odpiranju transakcijskega računa gre torej za poslovno odločitev banke, ali bo z določeno stranko poslovno sodelovala ali ne. V zvezi s tem je treba poudariti, da Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih . Ta ureja pojem transakcijskega računa, ne opredeljuje različnih vrst transakcijskih računov, kot so npr. »osebni« ali »poslovni« transakcijski računi. Torej bankam ne nalaga obveznosti odpiranja posebne vrste transakcijskega računa. Banke so dolžne transakcijski račun zgolj ustrezno označiti za potrebe vodenja registra transakcijskih računov, kakor je pojasnjeno v nadaljevanju.

Ločevanje transakcijskih računov fizičnih oseb in poslovnih subjektov posredno izhaja iz Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. V skladu s tem morajo banke AJPES-u tekoče zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. Za ta namen Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov določa označevanje vrst računov. V prilogi Akta so opredeljene oznake vrste računa glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.”

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Poslovni ali osebni račun: oznaka T ali A

Kadar je imetnik transakcijskega računa samostojni podjetniki oziroma zasebniki, mora biti takšen transakcijski račun s strani bank v skladu z Aktom označen z oznako vrste računa T. Takšni računi se namreč vodijo v poslovnem delu registra transakcijskih računov in so javni. Transakcijski računi fizičnih oseb pa so označeni z oznako vrste računa A. Gre za osebne podatke, za dostop do katerih veljajo pravila Zakona o varstvu osebnih podatkov,  torej niso javno dostopni. Ob tem je potrebno upoštevati določbe Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov. Ti določajo, da so podatki o transakcijskih računih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije, javni in brezplačno dostopni preko AJPES.

Obveznost banke je ta, da pri komitentu najprej preveri namen odpiranja transakcijskega računa. Torej, za kakšen namen namerava komitent uporabljati transakcijski račun. Potem temu ustrezno označi transakcijski račun za potrebe zgoraj omenjenega registra. Transakcijski računi, ki jih za namen poslovanja odprejo subjekti vpisa v Poslovni register Republike Slovenije, morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno označeni (oznaka T). Med te subjekte sodijo tudi podjetniki posamezniki, ne glede na to, ali gre pri odpiranju transakcijskega računa v praksi za t. i. »osebni« ali »poslovni« transakcijski račun. Kakšen transakcijski račun bo banka dejansko odprla, pa je poslovna odločitev banke oziroma predmet dogovora med njo in njenim komitentom. Banka je račun dolžna zgolj ustrezno označiti glede na informacije, ki jih prejme od komitenta.”

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja