Go to Top

Obdavčitev sp – pred ustanovitvijo je treba vedeti, kako!

Obdavčitev sp – potrebno je poznati razlike

Obdavčitev sp je odvisna od več dejstev, dejavnikov ter odločitev. Samostojni podjetnik (sp) se v prvi vrsti ob ustanovitvi s.p. sam odloči, kako želi obdavčiti svoje prihodke oziroma dobiček. Zato imajo podjetniki možnost da je obdavčitev sp izračunana z upoštevanjem normiranih odhodkov ali z uveljavitvijo dejanskih stroškov. Pri drugi odločitvi ima podjetnik tudi na voljo uveljavljanja davčnih olajšav, ki pripadajo vsem davčnim rezidentom Republike Slovenije, za znižanje davčne osnove. Obdavčitev sp, ki je normiranec, se izračuna iz prihodkov, pri dejanskih stroških pa je obdavčen le dobiček (razlika med prihodki in odhodki ter znižanjem z olajšavami). V nadaljevanju bomo predstavili razlike in primerjavo.

Ustanovite podjetje na DATI! Pokličite 01/600-1530!

Dejanski stroški

Podjetniki, ki so se odločili, ali so bili primorani zaradi neizpolnjevanja pogojev za normiranca, da za obdavčitev sp uveljavljajo dejanske stroške, morajo voditi poslovne knjige na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Slovenskih računovodskih standardov in ostalih predpisov. Lahko se odločijo za sistem enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Iz terminov je že razbrati, da gre za nekoliko lažji sistem v enostavnem knjigovodstvu, vendar je kljub temu potrebno poznati pravila. Te lahko med drugim spoznate tudi na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo pa je bolj kompleksno in je za vodenje knjig po tem sistemu potrebno specifično ekonomsko znanje. Na trgu so v pomoč razni programi za knjigovodenje in računovodenje. Dejanski stroški, ki vplivajo na obdavčitev sp so tisti izdatki, ki jih podjetnik porabi za opravljanje svoje dejavnosti in nimajo značaja privatnosti, da bi bil morebiti vzpostavljen dvom o dejanskem obstoju stroška ali odhodka.

Primer: obdavčitev sp (polno zavarovan) po dejanskih stroških

LETNI IZRAČUN v EUR
(izdani računi) 54.000,00
(prejeti računi in obračuni) 13.267,94
stroški banke 240,00
prispevki od osnove 1181,75€ 5.417,14
računovodstvo 1.142,00
prehrana podjetnika 1.468,80
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 40.732,06
dohodnina-davčni rezident SLO 4.500,00
dohodnina-davčni rezident SLO 2.510,03
33.722,03
obdavčitev sp 8.450,27

Obdavčitev sp dobička (dejanski stroški) se všteva tudi v letni informativni izračun dohodnine, skupaj z ostalimi dohodki iste fizične osebe.

Informativni izračun plače opravite z našim kalkulatorjem!

davčno svetovanje

Preberite tudi – Koliko znašajo prispevki za s.p. v letu 2022?

Normirani odhodki

Tisti podjetniki, ki imajo letne dohodke znotraj pogojev za možnost, da je obdavčitev sp z upoštevanjem normiranih odhodkov imajo zmanjšan obseg obveznosti za vodenje poslovnih knjig. Dejansko lahko le vzpostavijo evidenco, knjigo, izdanih računov, kamor vpisujejo zaporedno vse izdane račune znotraj poslovnega leta. Obdavčitev sp, normiranca, je nato odvisna od višine ustvarjenih prihodkov v davčnem letu in obdobja zavarovanja podjetnika samega ali druge osebe za polni delovni čas, najmanj 5 mesecev. Tako imenovani popoldanski sp (brez zaposlenih) lahko znižuje svojo davčno osnovo v višini 80 odstotkov od prihodkov, vendar največ 40.000 evrov. Polno zavarovani podjetnik (40 ur na teden) pa ima priznane normirane odhodke do največ 80.000 evrov. Tako za ene kot druge sp-je, normirance, pa velja, da je lahko obdavčitev sp z upoštevanjem normiranih odhodkov le dokler v dveh zaporednih letih ne presežejo prihodke v skupni vrednosti 300.000 evrov (letno povprečje 150.000 evrov).

Primer: obdavčitev sp (popoldanski sp brez zaposlenih) po normiranih odhodkih

LETNI IZRAČUN v EUR
prihodki/prodaja 54.000,00
stroški in drugi odhodki 8.378,80
stroški banke 240,00
pavšalni prispevki 948,00
računovodstvo 722,00
prehrana podjetnika 1.468,80
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 45.621,20
normirani odhodki (max) 40.000,00
olajšava za družinske člane (1) /
osnova za davek 14.000,00
davek 20 % 2.800,00

Informativni izračun za normirance

Primer: obdavčitev sp (polno zavarovan) po normiranih odhodkih

LETNI IZRAČUN v EUR
prihodki/prodaja 54.000,00
stroški in drugi odhodki 12.847,94
stroški banke 240,00
prispevki od osnove 1181,75€ 5.417,14
računovodstvo 722,00
prehrana podjetnika 1.468,80
drugi stroški poslovanja 5.000,00
dobiček iz poslovanja 41.152,06
normirani odhodki (80%) 43.200,00
olajšava za družinske člane (1) /
osnova za davek 10.800,00
davek 20 % 2.160,00

Obdavčitev sp z upoštevanjem normiranih odhodkov se ne všteva v letni izračun dohodnine.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja