Go to Top

Prihodki normiranca SP – kako jih pravilno prijaviti po novem zakonu?

Prihodki normiranca v 2021

Prihodki normiranca, S.P., ki so obdavčeni, zajemajo poleg prihodkov od prodaje tudi ostale prihodke po SRS2016. Zaradi spremembe Zakona o dohodnini dne 21.3.2022 se spreminja davčna osnova že za preteklo davčno leto 2021. Če imate kakšne nejasnosti glede tega, lahko kontaktirate naše davčne ali računovodske svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja, se lahko naročite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Prav tako so vam na voljo tudi naši podjetniški svetovalci, ki vam lahko svetujejo glede odprtja s.p. ali d.o.o.

Informativni izračun dohodnine

Prihodki po SRS2 15 (2019)

Ne glede na dejstvo, da samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi upoštevanja normiranih dohodkov, ne vodijo poslovnih knjig, se za namene ugotovitve davčne osnove, upoštevajo pravila po Slovenskih računovodskih standardih. Po SRS so prihodki normiranca povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju. Praviloma jih ločimo na:

  • Poslovne prihodke (povezane s prodajo blaga ali storitev, osnovne dejavnosti SP);
  • Finančne prihodke (povezane s finančnimi naložbami ali terjatvami, npr. zamudne obresti kupcev, pozitivne obresti na transakcijskem računu);
  • Druge prihodke (neobičajne postavke v poslovanju, npr. subvencije).

Skladno s tem so običajno prihodki normiranca, ki se obdavčujejo, seštevek izdanih računov, pozitivne obresti poslovnega transakcijskega računa ter morebitni izredni prihodki. Ti pa so najpogosteje prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih SP plačuje v prvih 24 mesecih manj od minimalnih. Enako se kot prihodki normiranca obravnavajo prispevki, ki jih sofinancirajo pristojna ministrstva za določene statuse, poklice. Takšen primer so recimo samostojni kulturni delavci.

Na Data točki lahko ustanovite tudi d.o.o. Pokličite 01/600-1530!

podjetniško svetovanje

Preberite tudi o regresu 2022 – koliko in do kdaj?!

Primer nastalih prihodkov zaradi oprostitve prispevkov PIZ:

 najnižja osnova za prispevke 1.181,75 prvih 12 mesecev razlika naslednjih 12 mesecev razlika
(zneski v EUR) 50 % popust PIZ prihodki normiranca 30 % popust PIZ prihodki normiranca
Prispevki PIZ 24,35% 287,76 143,88 143,88 201,43 86,33
Prispevki ZZ 13,45% 158,95 158,95 158,95
Prispevki STAR VAR 0,20% 2,36 2,36 2,36
Prispevki ZAPOSL 0,20% 2,36 2,36 2,36
SKUPAJ za plačilo 38,20% 451,41 307,55   365,10  

Popoldanski s.p. vam lahko prinese dodaten zaslužek!

Obdavčljivi prihodki normiranca

Skladno z novelo, torej s spremembo dohodninskega zakona (Zdoh-2), je bilo določeno, da ne glede na pravila SRS lahko prihodke iz naslova oproščenih prispevkov za socialno varnost, normirani SP, izvzame iz davčnega obračuna. V zadnjih dveh letih je bilo veliko polemik in govora o tem, zato zavezanci pozdravljajo spremembo, s katero ne bo dvoma ali gre za obdavčljive ali oproščene prihodke. Do sedaj so letni davčni obračuni v tem delu sloneli le na javno objavljanjih mnenjih FURS, saj zakon ni natančno opredeljeval te tematike. Sedaj ni več dvoma, prihodki normiranca za namene obdavčitve ne zajemajo oproščenih prispevkov, ki jih zanj plačuje Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Seveda bo posledično nižja davčna osnova in tudi davek.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

Izračun s prihodki normiranca z upoštevanimi izrednimi prihodki in brez njih:

(zneski v EUR)
letni prihodki od prodaje 80.000 80.000
znesek oproščenih prispevkov PIZ 1.600
skupaj prihodki normiranca 81.600 80.000
normirani odhodki 65.280 64.000
davčna osnova 16.320 16.000
davek 20 % za plačilo 3.264 3.200

Razlika v davčni obveznosti je v navedem primeru 64 evrov v dobro zavezancu/podjetniku.

Računovodski servis Data ima več kot 30 let izkušenj! Postanite naša stranka!

Tisti normirani SP, ki so za preteklo leto že oddali davčne obračune in so prikazali višjo davčno osnovo iz naslova oproščenih prispevkov, lahko to popravijo. Do 3.5.2022, ko se izteče rok za oddajo letnih davčnih obračunov za SP, naredijo popravek in znesek oproščenih prispevkov izločijo preko oznake 2.6 davčnega obračuna. S tem bodo prihodki normiranca obdavčeni v nižjem znesku. Glede na popravek se ustrezno tudi korigira doplačilo davka za 2021 in akontacije za tekoče leto, 2022. Če imate kakršnakoli vprašanja glede popravkov davčnih obračunov, vam lahko pri tem pomagajo naši davčni ali računovodski strokovnjaki. Za termin plačljivega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja