Go to Top

Račun – ali veste, kako ga pravilno napisati?

Račun mora vsebovati obvezne postavke

Račun, ki ga izda poslovni subjekt za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, mora vsebovati določene postavke. Vsebino razberemo iz treh predpisov: Slovenski računovodski standardi, Pravila skrbnega računovodenja ter seveda Zakon o davku na dodano vrednost. Pri malih davčnih zavezancih ima račun manj obveznih podatkov kot pri zavezancih, ki so identificirani za namene DDV. Vzorec računa najdete tudi na naših straneh. Mimogrede, če bi potrebovali računovodsko ali davčno svetovanje, ste na pravem mestu! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected].

Informativni izračun plače

Knjigovodska listina

Račun spada med najpogostejšo knjigovodsko listino, ki jo potrebuje poslovni subjekt kot podlago za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske oziroma knjigovodske evidence. Z računi tudi dokazujete posamezen poslovni dogodek. Račun kot knjigovodska listina mora vsebovati:

  • Identifikacijsko oznako ter zaporedno številko;
  • Podatke o izdajatelju (iz poslovnega, sodnega ali drugega registra);
  • Podatke o poslovnem dogodku (opredelitev storitve in blaga, ki je predmet prodaje);
  • V denarju izražena vrednost prodaje;
  • Kraj in datum izdaje računa;
  • Datum ali obdobje nastanka poslovnega dogodka;
  • Opredelitev osebe, pooblaščene za zagotavljanje resničnosti in verodostojnosti listine.

Ustanovite s.p. ali d.o.o. pri nas na Dati!

računovodsko svetovanje

Preberite tudi – Kaj se je spremenilo glede bolniške z marcem?

Običajno se v splošnih aktih podjetja določa odgovorne osebe ter način izdaje računov. Račun se lahko izda ali prejme tudi preko različnih telekomunikacijskih poteh in velja za verodostojno knjigovodsko listino. Mimogrede, če bi potrebovali pomoč pri pripravi splošnih aktov podjetja, internih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi itd. vam lahko te pripravijo naši pravni svetovalci! Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected]. Hrambo knjigovodskih listin opredeli podjetje samo v svojih internih aktih. Praviloma obdobje sovpada s predpisanim obdobjem za hrambo glavne knjige in dnevnika (10 let). Računi se lahko hranijo v papirni obliki ali na različnih nosilcih podatkov.

TUKAJ LAHKO REZERVIRATE TERMIN ZA REGISTRACIJO PODJETJA!

Račun po ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost določa v 82. členu in 83. členu katere postavke so obvezne, da bo račun pravilen. Poleg zgornjih določil je podrobno potrebno razčlenjevati promet po posameznih stopnjah DDV. Račun mora vsebovati ločeno podatke o davčni osnovi, stopnji davka ter znesku DDV. Dodatno mora račun vsebovati tudi navedbo identifikacijske številke za namene DDV kupca v tistih primerih, ko je kupec dolžan plačati DDV (npr. pri uporabi 76. a člena ZDDV-1 gradbeništvo). Zavezanci, ki so identificirani za namene DDV, morajo v račun vključiti, v primeru, da davka ne zaračunajo kupcu, ustrezno podlago za oprostitev ali ne obračunavanje (npr. prodaja storitve drugemu zavezancu v drugo državo EU – račun vsebuje navedbo: Obrnjena davčna obveznost/Reverse charge system). Mali davčni zavezanci, torej tisti, ki niso identificirani za namene DDV običajno na račun zapišejo: »nisem zavezanec za DDV«. S tem obvestijo svojega kupca o svojem statusu v smislu DDV.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

Novosti v 2022

Verjetno ste že prebrali, da od konca januarja letošnjega leta računa ni potrebno tiskati in izročiti kupcu, v kolikor ta tega izrecno ne zahteva. Drži! Vendar pozor, to ne pomeni, da se račun ne kreira! Račun morate še vedno kreirati in ga shraniti v sistemu. Edino kar je olajšano je to, da strankam v maloprodaji, gostinstvu, turizmu in še kje ni potrebno izročiti računa v papirni obliki. Poslovanje med poslovnimi subjekti se ne spreminja. Izmenjava računov je pri poslovanju organizacij običajna in v večini se računi izmenjajo preko različnih telekomunikacijskih poti.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja