Go to Top

Račun – ali veste, kako ga pravilno napisati?

Račun, ki ga izda poslovni subjekt za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, mora vsebovati določene postavke. Vsebino razberemo iz treh predpisov: Slovenski računovodski standardi, Pravila skrbnega računovodenja ter seveda Zakon o davku na dodano vrednost. Pri malih davčnih zavezancih ima račun manj obveznih podatkov kot pri zavezancih, ki so identificirani za namene DDV. Vzorec računa najdete tudi na naših straneh. Potrebujete računovodsko ali davčno svetovanje? Ste na pravem mestu. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530  ali pa nam pišete na data@data.si.

Izračun plače

Račun – knjigovodska listina

Račun spada med najpogostejšo knjigovodsko listino, ki jo potrebuje poslovni subjekt kot podlago za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske oziroma knjigovodske evidence. Z računi tudi dokazujete posamezen poslovni dogodek. Račun kot knjigovodska listina mora vsebovati:

  • Identifikacijsko oznako ter zaporedno številko;
  • Podatke o izdajatelju (iz poslovnega, sodnega ali drugega registra);
  • Podatke o poslovnem dogodku (opredelitev storitve in blaga, ki je predmet prodaje);
  • V denarju izražena vrednost prodaje;
  • Kraj in datum izdaje računa;
  • Datum ali obdobje nastanka poslovnega dogodka;
  • Opredelitev osebe, pooblaščene za zagotavljanje resničnosti in verodostojnosti listine.

Termin za registacijo podjetja

davčno svetovanje

Normiranem sp – kaj morate vedeti?

Običajno se v splošnih aktih podjetja določa odgovorne osebe ter način izdaje računov. Račun se lahko izda ali prejme tudi preko različnih telekomunikacijskih poti in velja za verodostojno knjigovodsko listino. Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530  ali pa nam pišete na data@data.si. Hrambo knjigovodskih listin opredeli podjetje samo v svojih internih aktih. Praviloma obdobje sovpada s predpisanim obdobjem za hrambo glavne knjige in dnevnika (10 let). Računi se lahko hranijo v papirni obliki ali na različnih nosilcih podatkov.

Kilometrina 2024

Račun – ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost določa v 82. členu in 83. členu katere postavke so obvezne, da bo račun pravilno pripravljen. Poleg zgornjih določil je potrebno podrobno razčlenjevati promet po posameznih stopnjah DDV. Račun mora vsebovati ločeno podatke o davčni osnovi, stopnji davka ter znesku DDV. Dodatno mora račun vsebovati tudi navedbo identifikacijske številke za namene DDV kupca v tistih primerih, ko je kupec dolžan plačati DDV (npr. pri uporabi 76. a člena ZDDV-1 gradbeništvo). Zavezanci, ki so identificirani za namene DDV, morajo v račun vključiti, v primeru, da davka ne zaračunajo kupcu, ustrezno podlago za oprostitev ali ne obračunavanje (npr. prodaja storitve drugemu zavezancu v drugo državo EU – račun vsebuje navedbo: Obrnjena davčna obveznost/Reverse charge system). Mali davčni zavezanci, torej tisti, ki niso identificirani za namene DDV običajno na račun zapišejo: »nisem zavezanec za DDV«. S tem obvestijo svojega kupca o svojem statusu v smislu DDV.

Računovodski servis

Račun – papirna oblika

Verjetno se še spomnite, da od konca januarja 2022 računa ni bilo potrebno tiskati in izročiti kupcu, v kolikor ta tega izrecno ni zahteval. Po manj kot letu dni, je v letu 2023, spet prišlo do spremembe. Trgovci, gostinci in podjetniki morajo strankam znova izdajati papirnate račune. Razlog za to naj bi bil porast sive ekonomije. Vlada je opozorila, da je število računov v panogah, kjer je bolj razširjeno gotovinsko plačevanje, po ukinitvi obveznih papirnih računov upadlo. Če ste v dilemi glede vsebine računa ali obveznosti izdajanja računov, potrebujete pomoč pri pripravi splošnih aktov podjetja, internih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi itd. se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Pokličite nas na 01/600-1530  ali pa nam pišite na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja