Go to Top

Mali davčni zavezanec – rešen obračunavanja DDV

Mali davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV

Mali davčni zavezanec je po 94. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) oproščen obračunavanja DDV. Med opravljanjem dejavnosti v obdobju zadnjih 12 mesecev ne sme preseči ali verjetno ne bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Prav tako se kot mali zavezanec šteje eden od članov kmečkega gospodinjstva, zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Vendar le, če za te dejavnosti dohodka ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva v zadnjem koledarskem letu pa ne sme biti višji od 7.500 evrov.

Oprostitev velja le za domača podjetja. Tuje podjetje, ki v Sloveniji opravlja obdavčljivo dejavnost, se mora identificirati za namene DDV. Prav tako mora ravnati tudi slovensko podjetje, ki posluje v drugih državah članicah EU. Stopnja DDV se po državah razlikuje.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Mali davčni zavezanec lahko prostovoljno obračunava DDV

Mali davčni zavezanec se lahko kljub posebni ureditvi prostovoljno odloči za obračunavanje DDV v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Svojo odločitev mora vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki. Najmanj 60 mesecev je ne more spremeniti. Pri tem ima pravico do odbitka DDV in ga lahko prikaže na izdanih računih. Če pa mali davčni zavezanec uveljavlja pravico do oprostitve obračunavanja DDV, mu to ni dovoljeno.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

davčno svetovanje

Preverite višino dnevnic za službene poti 

Posebna ureditev za male davčne zavezance ne velja pri dobavi novih prevoznih sredstev, ki jih iz Slovenije v drugo državo članico odpelje prodajalec ali kupec, če gre za dobavo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, ter pri dobavi blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravi davčni zavezanec s sedežem v tujini.

Želite registrirati s.p.?

Če mali davčni zavezanec preseže 50.000 evrov, mora pridobiti ID za DDV

V obdavčljiv promet se šteje promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti.

Želim se prijaviti na e-novice

Če mali davčni zavezanec preseže 50.000 evrov, mora predložiti zahtevek za identifikacijsko številko za DDV (ID za DDV). To določa 130. člen Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. Zahtevek mora predložiti najpozneje v mesecu, v katerem bo prekoračil predpisani znesek. Tako ne bo več mali davčni zavezanec, temveč davčni zavezanec. Kot tak mora začeti obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti po ZDDV-1. Te obveznosti ima od prvega dne v mesecu po tistem, v katerem je predložil zahtevek za izdajo ID za DDV.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja