Go to Top

Vstop v DDV

Vstop v DDV

Vstop v DDV pomeni vpis v register zavezancev za DDV je namreč povezan z izpolnitvijo določenih pogojev.  Povezane osebe se znotraj zakonodaje o DDV omenjajo pri nekaj primerih poslovanja in obdavčevanja. Zelo pomembno je vedeti, kako razmerja vplivajo na vstop v DDV sistem.

Informativni izračun plače

 

Kdaj so izpolnjeni pogoji za vstop v DDV pri povezanih osebah?

Pogoji ni nujno, da so izpolnjeni kumulativno, zato se za vstop v DDV sistem ugotavlja izpolnitev pogojev za vsakega zavezanca posebej:

  1. pogoj: zavezanec je presegel ali je verjetno, da bo presegel obdavčljiv promet v višini 50.000 eurov (pri kmetih je pomemben katastrski dohodek, ki ne sme preseči 7.500 eurov) v 12 mesecih
  2. pogoj: nabave blaga v drugih državah EU ne presežejo 10.000 eurov v tekočem koledarskem letu
  3. pogoj: zavezanec opravlja storitve za naročnika, podjetje/podjetnika z veljavno DDV številko, iz druge države članice EU
  4. pogoj: zavezanec prejema storitve za naročnika, podjetje/podjetnika z veljavno DDV številko, iz druge države članice EU

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Preveritev veljavnih DDV številk znotraj EU je mogoč na spletni strani VIES.

Zakon napotuje, da je za določitev tega, kdo so povezane osebe, potrebno preveriti Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (17. člen ZDDPO-2) in tudi Zakon o dohodnini (16. člen Zdoh-2). Torej je zakonodajalec za vstop v DDV sistem na področju povezanih oseb s tem zajel tako povezane osebe družbe kot tudi povezane fizične osebe.

BRUTO NETO PLAČA

Posebnosti za vstop v DDV sistem

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ne glede na neizpolnjevanje zgornjih pogojev, se lahko podjetje ali podjetnik odloči za vstop v DDV sistem prostovoljno, vendar mora potemtakem ostati registriran za DDV namene 5 let.

Posebnost za vstop v DDV sistem je tudi pri dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter storitev. Ti zavezanci imajo možnost obračunavati pavšalno nadomestilo DDV v višini 8%. Za ta namen morajo predhodno pridobiti dovoljenje FURS-a. Obračun se pripravlja letno, do 31.01. za preteklo leto.

V 5. odstavku 94. člena ZDDV-1 (Zakon o davku na dodano vrednosti) razberemo določilo, da morajo povezane osebe, ki opravljajo dobave blaga iste vrste oz. storitve iste narave, pri izračunu pogoja 50.000 evrov upoštevati skupni znesek prodaje, kot da bi ga dosegle same.

Preberite si tudi naš članek o atipičnih davčnih zavezancih!

V nadaljevanju si oglejmo 2 primera. Kdo so povezane osebe in kako se upošteva promet za ugotavljanje preseženega limita za vstop v DDV sistem?

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

1.primer

Oče: Ima odprt S. P., avtomehanično delavnico in ima prometa v 12 mesecih 100.000 evrov. Je registriran za DDV namene.

Sin: Odpre nov S. P. z enako dejavnostjo, nima še obdavčljivega prometa, ampak ima v načrtu doseči 30.000 evrov v naslednjih 12 mesecih.

Vstop v DDV sistem: Sin mora takoj vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV, ker je skupni promet v zadnjih 12 mesecih upoštevajoč povezane osebe višji od 50.000 eurov.

Pravni nasvet

2.primer

Mama: Ima odprt S. P., oddajanje nepremičnin v najem. V 12 mesecih ima prometa 12.000 evrov in ni registrirana za DDV namene

Hči: Ima odprt D. O. O. (lastništvo več kot 25%) in se ukvarja z grafičnim dizajnom ter je registrirana za namene DDV, saj ustvarja 70.000 evrov prometa.

Vstop v DDV sistem: V tem primeru se mama ni dolžna vključiti v sistem DDV, saj narava storitev, ki jih opravlja sama in njena hči preko D. O. O., ni enaka.

V postopkih preveritev s strani pristojnih inštitucij je potrebno širše dokazovanje predvsem takrat, ko povezane osebe opravljajo podobne storitve, a vendar različne in dejansko nista povezani v smislu, da bi njuno samostojno opravljanje (vsak svoje) dejavnosti vodilo k ugodnejši obdavčitvi ali izogibanju plačevanja davkov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja