Go to Top

Vstop v DDV sistem

Vstop v DDV sistem

Vstop v DDV sistem je za nekatere podjetnike obvezen. Kdaj pa bi bil vstop v DDV sistem koristen tudi za ostale? Niste prepričani?

Informativni izračun plače

Obvezen vstop v DDV sistem

Zavezanec mora vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če v zadnjem letu (12 mesecev) preseže ali bo verjetno presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa. To pomeni, da bo prodal za najmanj 50.000 evrov blaga ali storitev. Zahtevek vloži v elektronski obliki preko eDavkov. Rok za oddajo zahtevka je najpozneje v mesecu, ko bo omenjena vrednost presežena.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Pridobitev identifikacijske številke za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov je obvezna za:

  1. davčnega zavezanca, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV;
  2. pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Unije;

Informativni izračun dohodnine

Pravna ali fizična oseba se lahko identificira za namene DDV že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr. pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu predloži:

  1. pogodbe ali predpogodbe;
  2. poslovni načrt;
  3. listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti;

Davčnega zavezanca se na podlagi predloženega zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV identificira za namene DDV.
Vir: FURS, 29.11.2019

Želite registrirati s.p.?

Prostovoljen vstop v DDV sistem

Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV (prostovoljen vstop v DDV sistem), čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 50.000 eurov. V tem primeru iz sistema DDV ne more izstopiti najmanj 60 mesecev (5 let).

Za prostovoljen vstop v DDV sistem se lahko odloči tudi davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva. To lahko stori, čeprav katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov. Tudi slednji iz sistema DDV ne more izstopiti 60 mesecev (5 let).

Pravni nasvet

Komu se prostovoljni vstop v DDV sistem izplača?

Prostovoljen vstop v DDV sistem se Vam izplača kadar:

  1. veliko poslujete z ostalimi DDV zavezanci in
  2. ob morebitnih večjih naložbah (torej kadar začetni stroški presegajo zaslužek).

Želim se prijaviti na e-novice

Kakšne pa so sankcije za kršitve

Če je vstop v DDV sistem obvezen, pa zavezanec tega ne stori mu sledi globa v višini 2.000 – 125.000 eurov. Kaznuje se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

  1. pri davčnem organu ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali prenehanjem dejavnosti kot davčnega zavezanca;
  2. pristojnemu davčnemu uradu ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV;
  3. pristojnemu davčnemu organu zahtevek ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način;

V zgoraj navedenih primerih se z globo od 200 – 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja