Go to Top

Uvajanje novih kadrov omogoča zadovoljstvo na obeh straneh

Uvajanje novih kadrov omogoča zadovoljstvo na obeh straneh. Začetek nove zaposlitve je pogosto zahtevna in stresna izkušnja, saj se novinci srečujejo z novo organizacijo in delovnim okoljem, vse pogosteje pa tudi z reševanjem novih nalog. Uvajanje novih kadrov je kadrovski postopek, ki šteje za primer pozitivne prakse. Skozi njega se novinec pripravlja na uspešno opravljanje delovnih nalog in uspešno socialno delovanje v novem okolju.

Informativni izračun plače

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Ste vedeli, da se približno 1/3 zaposlenih prične zanimati za novo službo v prvih 6 mesecih po nastopu dela? Skoraj polovici nadrejeni ne razložijo natančno njihovih delovnih obveznosti!

V podjetju DATA d. o. o. področje kadrovanja dobro poznamo. Nudimo vam namreč tudi kadrovsko svetovanje, kjer urejamo področje delovnega prava, ki ga potrebujejo tako podjetja kot zaposleni. Da bi v podjetju ohranjali prijetno klimo in dobro vzdušje vseh zaposlenih, mora biti to področje dobro urejeno. Za vprašanja nam pišite na data@data.si.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Uvajanje novih kadrov je ključnega pomena za zaposlenega in delodajalca

Uvajanje novih kadrov  v delo je ključnega pomena, saj tako novinec pridobi vsa potrebna znanja, veščine in kompetence za to, da lahko uspešno, učinkovito in s čim manj stresa opravlja svoje delovne naloge. Preko neformalne socializacije skozi uvajanje v delo prevzame tudi ključne navade, načela in vrednote, ki so potrebne za uspešno delovanje v novem delovnem okolju. Tako lahko posameznik kar najhitreje prispeva svoj delež k ciljem organizacije.

Če podjetje ob prihodu novinca ne poskrbi za ustrezno uvajanje novih kadrov v delo, to hitro obžalujejo. Pride namreč do finančnih stroškov kadrovanja, ki se ne izplačajo, če zaposleni odide v nekaj mesecih, poleg tega pa ima to negativen vpliv na počutje zaposlenega in na njegovo delovno uspešnost. Sistematično uvajanje v delo skrajša proces socializacije, vpliva na znižanje fluktuacije, na zadovoljstvo novincev v novi organizaciji in na njihovo učinkovitost pri delu.

BRUTO NETO PLAČA

Pomena organizacijskega uglaševanja se pri nas še kako zavedamo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Naše zaposlene ob prihodu v podjetje čaka intenzivno in sistematično 14-dnevno uvajanje novih kadrov v delo, skozi katerega jim predamo vsa potrebna znanja, veščine, kompetence, navade, načela in vrednote, ki jih potrebujejo za uspešno in učinkovito delovanje v novem delovnem okolju. Uvajanje novih kadrov pripomore k temu, da se naši zaposleni ne glede na svoje delovne naloge spoznajo s celotnim podjetjem in z vsemi področji dela. Različne predstavitve informacije in področij dela razporedimo čez daljše časovno obdobje, saj tako naši zaposleni ne občutijo prevelike obremenitve. Uvajanja so deležni vsi sodelavci – tudi študenti.

Zavedamo se namreč pomembnosti dobrega pretoka informacij ter poenotenja pričakovanj novozaposlenih in realnosti dela v podjetju.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Uvajanje novih kadrov v podjetju Data

Služba za razvoj kadrov je skupaj z vodstvom in zaposlenimi ustvarila strategijo, skozi katero na novo zaposlenemu predamo vse pomembne informacije, ki jih bo potreboval za uspešno pot.

Zaposlenemu natančno predstavimo pričakovanja, vrednote, vizije in cilje organizacije. Zaposlenega tudi natančno seznanimo z njegovim delom, nalogami ter njegovo vlogo v ekipi.

Trudimo se spodbujati socialno interakcijo, saj se tako naši zaposleni lažje prilagodijo in vključijo v novo okolje. Dodana vrednost uvajanja in organizacijskega uglaševanja je, da pri svojih delovnih nalogah niso sami, saj vedno vedo, na koga se lahko obrnejo z vprašanji in kdo jim lahko pomaga.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Mentorji prenašajo znanje na svoje sodelavce in jih podpirajo

Vsak zaposleni ima svojega mentorja v procesu mentoriranja. Mentorji v podjetju Data d. o. o. opravijo izobraževanje za mentorje. Tam mentorje izobražujemo in usposabljamo, da uspešno podpirajo, vodijo, svetujejo in prenašajo svoje znanje in spretnosti na novo zaposlene in na svoje sodelavke. Proces je voden s strani naše službe za razvoj kadrov. Mentor in mentoriranec se skupaj s predstavniki HR službe še dodatno sestaneta po enem, treh in šestih mesecih dela. Na teh razgovorih mentor poda povratno informacijo o delu mentoriranca; naloge, ki so mu že bile predane in zaupane, izpostavi pa tudi področja, na katerih uvajanje še ni bilo izvedeno, pa bi mentoriranec to potreboval. Tudi mentoriranec ima HR službi priložnost podati povratno informacijo o mentorju.

Zaposlenega ves čas – tudi po tem, ko je uradno uvajanje, ki je povezano s poskusno dobo, končano – spremljamo tako njegove vodje kot HR služba. S tem mu pomagamo, ko nas potrebuje.

Pravni nasvet

Skupaj smo boljši!

Ključnega pomena nam je tudi povratna informacija zaposlenega in njegovega mentorja o programu splošnega uvajanja. S tem tako posamezniki kot celotno podjetje odkrivamo svoje lastne “slepe pege” in jih sistematično nagovarjamo z drugimi internimi in eksternimi delavnicami. Spodbujamo namreč koristne predloge, asertivno komunikacijo in razvoj podjetja, ki sloni na kompetencah vsakega posameznega zaposlenega. Le s skupnimi močmi smo namreč lahko iz dneva v dan boljši!

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja