Go to Top

Izstop iz DDV, ko promet upade

Izstop iz DDV je tema, ki je aktualna tudi za vse davčne zavezance, ki jim kmalu po vstopu v sistem DDV bistveno upade promet.

Izstop iz DDV sistema je možen? Kot smo že večkrat pisali, zavezanec za DDV med drugim postanete, če presežete 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih dvanajstih mesecih. V tem primeru je potrebna identifikacijska številka za DDV. Kaj pa, če vam potem promet kmalu upade? Je možen izstop iz DDV sistema?

Prav za sveže podjetnike in tudi take, ki imajo težave pri zagotavljanju prometa za svoje podjetje, smo pripravili izobraževanje Abeceda poslovanja, kjer med drugim natančno predstavimo DDV in njegovo obračunavanje.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Ko promet upade pod 50.000 evrov

izstop iz ddv.FURS je obravnaval primer malega davčnega zavezanca, ki je januarja 2018 zabeležil vrednost 12-mesečnega obdavčljivega prometa 49.000 evrov. Zato je glede na pričakovani promet vložil zahtevek za pridobitev ID-številke za DDV. FURS je z odločbo zavezanca identificiral s 1. marcem 2018. A promet obravnavanega zavezanca je zdaj bistveno manjši. V avgustu 2018 je za zadnjih 12 mesecev padel pod 50.000 evrov, Zato se postavlja vprašanje, ali lahko vloži zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV oz. za izstop za DDV.

S FURS-a so odgovorili, da je obračunavanja DDV oproščen davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa. Zavezanec mora vložiti zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV, za izstop iz DDV. Dodali so še, da iz navedenih določb jasno izhaja, da obravnavani zavezanec lahko pri davčnem organu vloži zahtevek za izstop iz DDV sistema. Vrednost njegovega obdavčljivega prometa je namreč za zadnjih 12 mesecev pod 50.000 evrov. Na podlagi zahtevka ga bo davčni organ z odločbo izbrisal iz registra zavezancev za DDV, to je bil za zavezanca izstop iz DDV sistema. V predpisih o DDV namreč ni določila, ki bi za take primere zahtevalo, da identificirani zavezanec v sistemu DDV ostane vsaj 12 mesecev od identifikacije.

Kako do številke za DDV?

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV morate pravočasno oddati v elektronski obliki na portalu eDavki. Lahko pa vam to uredi računovodja. Zahtevek za izdajo je treba vložiti vložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. Na podlagi zahtevka se pridobi identifikacijska številka za DDV. Ta je sestavljena iz predpone SI in davčne številke. Davčni organ jo bo izdal najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav imate manjši skupni obdavčljivi letni promet od 50.00o evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja. Pogoj pa je, da ste identificirani za namene DDV nato najmanj 60 mesecev.

>>> Imate vprašanje o DDV-ju? Zastavite ga našim davčnim svetovalcemČe v svojem podjetju zaposlujete, pa vam svetujemo udeležbo na brezplačnem izobraževanju o obveznostih, ki jih delodajalcem nalaga zakonodaja.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Dober računovodja – urejene poslovne knjige

Smiselno je, da si podjetnik še pred registracijo podjetja izbere dober računovodski servis in se z računovodjo konkretno pogovori. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč določa, da morajo vsi, ki opravljajo poslovno dejavnost, voditi poslovne knjige. Poleg tega jih morajo enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Velja tako za gospodarske družbe kot tudi za podjetnike.

Če pa imate na tem področju dovolj znanja in izkušenj, se lahko zadeve lotite sami. Enostavnega knjigovodstva se namreč da priučiti, tudi na delavnici, ki jo izvajamo v podjetju Data. Vendar ne smemo pozabiti, da vodenje računovodstva pomeni več kot le knjigovodstvo.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja