Go to Top

Povezane osebe – kdo se smatra za povezano osebo pri normirancih?

Povezane osebe pri normirancih

Povezane osebe v primeru normiranega s.p. lahko ključno pripomorejo k temu, da normiranec preseže zakonsko mejo prihodkov. Veliko se  dandanes govori o normirancih. Zakaj? Podjetniki premalo upoštevajo pravila, ki določajo omejitve prihodkov, ki jih lahko normiranci realizirajo. Še posebej pomembno je, kaj vse se upošteva kot prihodek v  primeru, da podjetnik vodi finančno poslovanje podjetja na način normiranih odhodkov. Prihodki povezanih oseb se pri normirancih namreč lahko seštevajo. Tako lahko podjetnik veliko prej preseže omejitev prihodkov, ki jih ima kot normiranec.

Informativni izračun dohodnine

Preden se napotite na FURS ali do našega pravnika, si preberite več o tem kaj so povezane osebe!

V kolikor imate dvome o tem kaj se v Vašem primeru šteje za povezano osebo so Vam na voljo je naš pravni strokovnjak! Tako je tak pravni strokovnjak tudi najbolj primeren za posvet o Vašem specifičnem primeru. Pišite nam na [email protected] in povprašajte po ponudbi!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

 

Kdo so povezane osebe?

16. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) šteje za povezano osebo družinskega člana ali katerokoli osebo, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kot družinski član se v tem primeru smatra:

 1. zakonec, zavezanec, prednika ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonca prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca,
 2. brati in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji,
 3. partner oziroma partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti.

Pod nadziranje (pravne) osebe se šteje, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev pri  konkretni osebi.

 

Prihodki, ki jih ustvarijo povezane osebe se seštevajo!

Omejitve prihodkov za vodenje knjig po normiranih stroških so 300.000 evrov v dveh zaporednih  letih. Omejitve so tudi pri določanja absolutnih zneskov priznanih normiranih stroškov:

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

 • pri s.p.-ju, kjer ni nobenega zaposlenega, se upoštevajo priznani normirani stroški le do 80% (od 50.000 evrov) v kateremkoli letu.
 • pri s.p.-ju, kjer je vsaj ena oseba zaposlena za polni delovni čas (vsaj 5 mesecev), pa je omejitev 80% priznanih stroškov do 100.000 evrov letnih prihodkov. Slednje velja tudi za samozaposlene – torej zaposlene za polni delovni čas v lastnem s.p.-ju.

 

Povezane osebe ali izigravanje bolj ugodne obdavčitve normirancev?

Zakaj se povezane osebe upoštevajo tudi pri normirancih? Namen upoštevanja povezanih oseb pri normirancih je zajeziti manipuliranje izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev. S tem se za povezane osebe omeji tudi prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov.
Pravni nasvet

So za povezane osebe možne izjeme?

V kolikor zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov sheme poslovanja ni bilo izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, se prihodki ne seštevajo. Zavezanec mora tako davčnemu organu dokazati (utemeljiti), da njegov način poslovanja ne predstavlja sheme, katere glavni namen je izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V kolikor bi radi dokazali, da gre v Vašem primeru tudi za izjemo, povprašajte po storitvah našega pravnega ali davčnega svetovanja. Pišite nam za ponudbo na [email protected]!

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Komentarjev (2)

 • Borut Ungar 12. Januarja 2020 - 21:57 Odgovori

  Pozdravljeni,
  ali se za povezane osebe, katerih prihodki se seštevajo, smatrajo tudi tuje pravne osebe?
  Npr. če ima fizična oseba, ki je v Sloveniji normirani s.p., 30% delež v tujem podjetju, ali se prihodki tega tujega podjetja seštevajo v prag normiranega s.p.?

  • Tjasa Dobnik 13. Januarja 2020 - 11:08 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje. O povezanih osebah in s.p.-ju smo že pisali tudi na našem blogu. Članek si lahko preberete na povezavi: https://data.si/blog/2019/10/30/povezane-osebe-in-normiranci/. Ker je vsak posamezen primer edinstven, s svojimi posebnostmi in zahtevami, Vam natančnih informacij zgolj na podlagi napisanega ne moremo podati. Kaj hitro bi lahko prišlo do napačnega razumevanja. Tovrstna vprašanja je najbolje razjasniti v sklopu individualnega svetovanja, kjer se naš davčni strokovnjak seznani s primerom in vam na osnovi tega poda odgovor in podrobno razlago. Tovrstna svetovanja so pri nas plačljiva (120,00 EUR +DDV). V kolikor bi vas tovrstno svetovanje zanimalo nam prosim sporočite.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja