Go to Top

Obračun DDV in popravki

Obračun DDV lahko vsebuje tudi popravke

Obračun DDV oddajajo identificirani zavezanci za davek na dodano vrednost in v tekoči mesečni ali trimesečni obračun lahko vključijo tudi morebitne popravke iz prejšnjih obdobij. Seveda pa obstajajo pravila kako je pravilno popravke prikazovati.

Izračunajte si plačo!

Kaj določa Zakon o DDV

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Skladno s 88. b členom Zakona o davku na dodano vrednost, lahko zavezanci najpozneje:

  • do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora ali
  • do vročitve odmerne odločbe ali
  • do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka

vključijo popravke iz preteklih obdobij v tekoči obračun DDV.

V primeru popravka zaradi prenizko obračunanega DDV ali previsokega odbitka vstopnega DDV, mora zavezanec obračunati in plačati obresti v višini 3 odstotke letno.

KJE BOMO LAHKO KORISTILI 100€ TURISTIČNIH BONOV?

Primer: obračun DDV in obresti

Napaka v davčnem obdobju marec 2021 je vključena v obračun DDV junij 2021.

Višina davka znaša 1.000 evrov.

Obdobje za izračun: 01.04.2021 – 31.07.2021

Izračun obresti (3%): 10,03 evra.

davčno svetovanje

Sprememba posla ni napaka

Vedno je potrebno pravilno ugotoviti, ali gre v določenem primeru dejansko za napako ali mora zavezanec popraviti obračun DDV zaradi sprememb, ki so se zgodile v tem trenutku. Spremembe so lahko različne:

V navedenih primerih ne gre za napako, zato se v tekoči obračun DDV vključijo zneski skladno z novimi dejstvi, dokumenti, brez obračuna obresti.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kako popraviti napako?

Napake bi lahko predstavili v dveh skupinah. V eni so napake, ki vplivajo na obračunani DDV ali odbiti vstopni DDV. V drugi pa tiste, ki ne vplivajo na višino DDV, ker so bili le napačno prikazani drugi podatki.

Kadar pride do napake, ki ne vpliva na višino DDV, kot izhaja iz obračuna DDV, potem seveda obračuna obresti ni. Običajno gre za popravke vezane na oproščene in neobdavčljive nabave ter nabave, ki so le vpisane v napačna polja v obrazcu obračuna DDV.

Pri napakah, ki pa vplivajo na znesek davka, mora zavezanec odpraviti tako, da iz davčnih evidenc in posledično obračuna DDV, izvzame napačne vrednosti in vanj vnese pravilne. Za vpis popravka sestavi interno listino ali drug dokument, ki služi kot verodostojna listina za knjiženje.

Želim se prijaviti na e-novice

Prav tako zavezanec v tekoči obračun vključi popravke vezane na nabave blaga in storitev, od katerih se opravi tako imenovana samo-obdavčitev. Tudi v teh primerih, je potrebno obračunati obresti, v kolikor je bila samo-obdavčitev opravljena prepozno.

Posebnost je popravek do izteka roka za predložitev obrazca obračun DDV, saj se lahko vloženi obračun DDV nadomesti z novim. Izjema od navedenega je le, če je zavezanec zahteval vračilo DDV, takrat to ni mogoče.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja