Go to Top

Fizična oseba z dejavnostjo – primerjava z s. p.

Fizična oseba z dejavnostjo in opravljanje dejavnosti preko s.p. se med seboj razlikujeta – tudi iz davčnih vidikov!

Fizična oseba z dejavnostjo v primerjavi s samostojnim podjetnikom (ustanovitev s. p.) opravlja poklicno dejavnost, s. p. pa opravlja gospodarsko dejavnost. Med njima je temeljna razlika ta, da s. p. pri vpisu v Poslovni register Slovenije lahko navede različne in poljubne dejavnosti, ki jih bo dejansko opravljal in bo zanje izdajal račune. Fizične osebe z dejavnostjo pa ne morejo prijaviti katerekoli dejavnost, saj so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko registrirajo status fizične osebe z dejavnostjo, določeni v zakonodaji.

Informativni izračun plače

Za s. p. več različnih dejavnosti, fizični osebi z dejavnostjo le eno

Postopek za spremembo dejavnosti je pri samostojnem podjetniku enostaven in brezplačen, kar pomeni, da lahko samostojni podjetnik dejavnosti kadarkoli spremeni, jih doda ali izbriše. Fizične osebe z dejavnostjo ne morejo prijaviti katerekoli dejavnost, saj je njihova izbira dejavnosti določena s strani posameznega ministrstva.

Ministrstva, kot je Ministrstvo za kulturo fizičnim osebam z dejavnostjo, izdajo odločbo o opravljanju posamezne dejavnosti. V primeru, da fizična oseba z dejavnostjo ne želi več opravljati dela na podlagi statusa fizične osebe z dejavnostjo, lahko svoj trenutni status izbriše iz poslovnega registra oziroma ga t. i. zapre.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Na primer, samostojni športni delavec lahko z vpisom v  Razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev opravlja specializiran poklic le na področju te dejavnosti. O fizičnih osebah in njihovih dejavnostih smo že pisali v prispevku Fizična oseba, ki opravlja dejavnost: predstavitev pogojev za štiri dejavnosti.

računovodsko svetovanje

Samostojni podjetnik pa, na primer, pri vpisu v poslovni register za registracijo s. p. za kiosk s hrano vpiše vsaj tri šifre dejavnosti. Več o registraciji s. p. ali d. o. o. za kiosk s hrano, si lahko preberete tukaj.

fizična oseba z dejavnostjo

Fizična oseba z dejavnostjo in načini registracije dejavnosti

Fizična oseba z dejavnostjo se od s. p. razlikuje tudi po načinu registracije dejavnosti. Pri vpisu v PRS morajo vse podatke, Fursu sporočiti takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v register. Fizične osebe z dejavnostjo registracijo svoje dejavnosti oziroma poklicno dejavnost opravijo le osebno. To pomeni, da lahko le osebno oziroma z dejanskim dokumentov dejavnost prijavijo na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Davčni upravi RS ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Fizična oseba z dejavnostjo mora finančnemu uradu sporočiti podatke, ki jih na Finančni upravi RS ne pridobijo po uradni dolžnosti. Gre za podatke o:

  • številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
  • poslovnih enotah v tujini,
  • kapitalskih naložbah doma in v tujini,
  • plačilnih računih v tujini,
  • povezanih osebah
  • osebi, ki vodi poslovne knjige.

 

Po podatkih Fursa samostojni podjetniki pri vpisu v PRS vse podatke, sporočijo enemu izmed finančnih uradov. To lahko tudi postorijo preko vstopnih točk VEM in spletno-informacijskega portala e-VEM. Na točki VEM podjetja DATA lahko vsak dan registrirate družbo z omejeno odgovornostjo (registracija d. o. o.), dejavnost samostojnega podjetnika (registracija s. p.)  ali brezplačno spremenite podatke že ustanovljenih podjetij.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Fizična oseba z dejavnostjo v primerjavi z s. p. – zavarovanje in vrsta zavarovanj

Samostojni podjetnik, ki opravlja gospodarsko dejavnost, je v zavarovanje vključen po šifri podlage za zavarovanje:

  • 005 – če izpolnjuje pogoje za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Fizična oseba z dejavnostjo oziroma poklicno dejavnostjo,  pa je v zavarovanje vključena po šifri podlage za zavarovanje:

  • 019 – če izpolnjuje pogoje za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja