Go to Top

Enostavno knjigovodstvo je sistem vodenja knjig

Enostavno knjigovodstvo se razlikuje od dvo-stavnega

Enostavno knjigovodstvo je računovodski sistem, s katerim podjetje beleži poslovno in finančno uspešnost ter premoženjsko in finančno stanje. Vodenje poslovnih knjig se lahko lotijo podjetja sama ali pa za to pooblastijo računovodski servis.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Enostavno knjigovodstvo: kako se razlikuje od dvostavnega

Splošna pravila o vodenju računov so zapisana v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa sistem vodenja poslovnih knjig. Zavezanci se morajo tako odločiti za vodenje enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je v beleženju zneskov. Enostavno knjigovodstvo zahteva, da vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in rezultat.

Amortizacija osnovnih sredstev

Pogoji za enostavno knjigovodstvo

Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in povprečno število delavcev v podjetju ne presega tri. Zato je to še posebej primerno za podjetnike začetnike. Prav tako letni prihodki ne smejo presegati 50.000 EUR, v nasprotnem primeru avtomatsko zapadejo pod dvostavno knjigovodstvo. Če pa je vrednost prihodkov nižja, se podjetnik lahko sam odloča, za katero od teh dveh se bo opredelil. Da bi ustrezali kriterijem povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne sme presega 25.000 evrov.

Poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva so:

  • knjiga prihodkov in odhodkov,
  • evidenca terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
  • knjiga ostalih terjatev in obveznosti,
  • register opredmetenih osnovnih sredstev.

Vas zanimajo stopnje amortizacije osnovnih sredstev?

Pravni nasvet

Prehajanje iz enostavnega v dvostavno knjigovodstvo

Če podjetnik navedene kriterije preseže v dveh zaporednih letih, in tisti, ki se ne odločijo za enostavno knjigovodstvo, morajo začeti poslovne knjige voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovne knjige po tem sistemu so:

  • temeljni knjigi (dnevnik, glavna knjiga),
  • pomožne knjige (analitične evidence, register opredmetenih osnovnih sredstev).

Prijavite se na e-novice

Do konca leta imajo samostojni podjetniki čas, da na Finančno upravo RS s posebnim obrazcem sporočijo, če želijo v prihajajočem letu preiti iz enostavnega na dvostavno knjigovodstvo ali obratno.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja