Go to Top

Davčno nepriznani stroški

Davčno nepriznani stroški marsikateremu podjetniku povzročajo skrbi

Davčno nepriznani stroški – podjetniki, veste, kateri stroški to so? Kateri pa so delno priznani? Za ugotavljanje dobička se priznajo stroški oziroma odhodki, potrebni za pridobitev obdavčenih prihodkov.

Izračunajte si plačo!

Davčno nepriznani stroški in odhodki, ki niso pogoj za opravljanje dejavnosti

Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere se domneva, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, da imajo značaj privatnosti in da niso skladni z običajno poslovno prakso.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kateri stroški so davčno nepriznani stroški?

Davčno nepriznani stroški so:

  • dohodki, ki so podobni dividendam in prikrito izplačilo dobička,
  • odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let,
  • davčno nepriznani stroški, ki se nanašajo na privatno življenje (zabava, oddih, šport in rekreacija, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost) – gre za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov oziroma povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se na to nanašajo, ter stroški privatnega življenja drugih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so ti obdavčeni. Ne glede na navedbe pa se stroški priznajo, če gre za odplačno uporabo, vendar največ do višine plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje, nastali v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne priznajo sorazmerno takšni rabi,
  • davčno nepriznani stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev,

Kakšen davek na kapitalski dobiček naš čaka v letu 2022?

  • davčno nepriznani stroški so tudi kazni, ki jih izreče pristojni organ,
  • davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba,
  • davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka, čeprav je po zakonu to pravico imel,
  • obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev in obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in je država objavljena na seznamu v 8. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

podjetniško svetovanje

 

 

  • donacije,
  • podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi (npr. da bi se hitreje ali ugodneje opravilo ali pa opustilo določeno dejanje).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Davčno nepriznani stroški in delno priznani odhodki

 Kot odhodki pa se priznajo v višini 50 odstotkov priznajo stroški reprezentance (stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji) in stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

Vir: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja