Go to Top

Nakup nepremičnin s strani tujca – pogoji za pravne in fizične osebe

Nakup nepremičnin s strani tujca

Nakup nepremičnin s strani tujca – Ustava Republike Slovenije v 68. členu določa, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.  Nakup nepremičnin in sam postopek pa je odvisen od tega, v katero skupino se tujec, pravna ali fizična oseba, uvršča.

Informativni izračun plače

Tujci, ki za nakup nepremičnin ne potrebujejo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V to skupino spadajo:

  • državljani in pravne osebe držav članic EU,
  • državljani in pravne osebe držav članic OECD,
  • državljani in pravne osebe držav članic EFTE in
  • osebe s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva.
  • tuji zakoniti dediči in tuji oporočni dediči, ki bi bili dediči tudi po zakonitem dedovanju.
  • tujci iz bivših republik SFRJ, ki so vse pogoje za vknjižbo lastninske pravice izpolnjevali že pred 31. 12. 1990 (vendar pa vpis ni bil realiziran oziroma postopek vpisa v zemljiško knjigo ni bil začet)

Regres za upokojence 2021

Tujci, ki za nakup nepremičnin v Sloveniji potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti

V to skupino spadajo državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija). Vzajemnost se ugotavlja v skladu z Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1).

pravno svetovanje

Kaj mora za nakup nepremičnin zagotoviti tuje podjetje?

Tuja pravna oseba, ki v Sloveniji nima sedeža ali druge oblike registracije, mora finančnemu uradu pred nakupom nepremičnine predložiti prijavo za vpis v davčni register. Hkrati se mora v davčni register vpisati tudi odgovorna oseba tujega podjetja. Vezano na davčno številko, bo lastnik nepremičnine postal tudi zavezanec za plačilo davkov v zvezi z nepremičnino (kamor npr. spada tudi NUSZ).

Za vpis lastninske pravice v Zemljiško knjigo pa tuje podjetje potrebuje tudi identifikacijsko številko. AJPES vpisuje tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije zaradi pridobitve enolične identifikacijske številke (matične številke), ki jo tuja pravna oseba potrebuje za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo na podlagi pisne zahteve predlagatelja.

davčno svetovanje

 

Kaj mora za nakup nepremičnin urediti tujec – fizična oseba?

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega, niti začasnega prebivališča, je pa lastnik obdavčljivega nepremičnega premoženja, mora vložiti prijavo za vpis v davčni register.  Prav tako mora tujec vložiti zahtevo za določitev EMŠO številke, kjer mora navesti razlog za vložitev zahtevka in vlogi priložiti ustrezna dokazila.

Nakup nepremičnin in pravno varstvo

Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena v pisni obliki. Največjo varnost za nakup nepremičnin predstavlja sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Ko je nakup nepremičnin opravljen, pa notar poskrbi tudi za sam vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja

Nakup nepremičnin v Sloveniji ni možen za državljane in pravne osebe iz vseh ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Bosna in Hercegovina, Ljudska republika Kitajska, Ruska federacija, Ukrajina).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja