Go to Top

Nakup nepremičnin s strani tujca – pogoji za pravne in fizične osebe

Nakup nepremičnin s strani tujca je določen v 68. členu Ustave Republike Slovenije, pravi, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji določeni v zakonu ali mednarodni pogodbi, ki jo ratificira državni zbor.  Sam postopek nakupa nepremičninea je odvisen od tega, v katero skupino se tujec, pravna ali fizična oseba, uvršča.

Informativni izračun plače

Razmišljate o ustanovitvi podjetja, odprtju s.p. ali popoldanskega s.p.? Potrebujete dodatne informacije? Vedno se lahko obrnete na nas po nasvet. Kontaktirate nas lahko na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si .

Hitro in brezplačno odprtje podjetja

Tujci, ki za nakup nepremičnin ne potrebujejo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti

V to skupino spadajo:

  • državljani in pravne osebe držav članic EU,
  • državljani in pravne osebe držav članic OECD,
  • državljani in pravne osebe držav članic EFTE in
  • osebe s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva.
  • tuji zakoniti dediči in tuji oporočni dediči, ki bi bili dediči tudi po zakonitem dedovanju.
  • tujci iz bivših republik SFRJ, ki so vse pogoje za vknjižbo lastninske pravice izpolnjevali že pred 31. 12. 1990 (vendar pa vpis ni bil realiziran oziroma postopek vpisa v zemljiško knjigo ni bil začet)

Tujci, ki za nakup nepremičnin v Sloveniji potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti

V tej skupini so državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija). Vzajemnost se ugotavlja v skladu z Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1).

Interni akti podjetja

Potrebujete pravni nasvet?

Kilometrina 2024 – kakšni so zneski?

Kaj potrebuje tuje podjetje za nakup nepremičnin?

Pred nakupom nepremičnin mora tuja pravna oseba, ki v Sloveniji nima sedeža ali druge oblike registracije, finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register. V davčni register se mora hkrati vpisati tudi odgovorna oseba tujega podjetja. Na podlagi davčne številke, bo lastnik nepremičnine postal tudi zavezanec za plačilo davkov v zvezi z nepremičnino (kamor npr. spada tudi NUSZ).

Za vpis lastninske pravice v Zemljiško knjigo tuje podjetje potrebuje tudi identifikacijsko številko. Tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije vpisuje AJPES zaradi pridobitve enolične identifikacijske številke (matične številke). Tuja pravna oseba jo potrebuje za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo na podlagi pisne zahteve predlagatelja.

Prispevki za popoldanski s.p. 2024

Kaj mora za nakup nepremičnin urediti tujec – fizična oseba?

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega, niti začasnega prebivališča, je pa lastnik obdavčljivega nepremičnega premoženja, mora vložiti prijavo za vpis v davčni register.  Prav tako mora tujec vložiti zahtevo za določitev EMŠO številke, kjer mora navesti razlog za vložitev zahtevka in vlogi priložiti ustrezna dokazila.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Nakup nepremičnin in pravno varstvo

Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena v pisni obliki. Največjo varnost za nakup nepremičnin predstavlja sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Ko je nakup nepremičnin opravljen, pa notar poskrbi tudi za sam vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Pogodba o zaposlitvi

Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja

Nakup nepremičnin v Sloveniji ni možen za državljane in pravne osebe iz vseh ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Bosna in Hercegovina, Ljudska republika Kitajska, Ruska federacija, Ukrajina).

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja