Go to Top

Ministrstvo za okolje in prostor ukinja zemljiški kataster

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog novele zakona o katastru nepremičnin. Ministrstvo za okolje in prostor ukinja kataster stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin. Po novem predlogu bodo vsi podatki o nepremičninah zbrani v katastru nepremičnin.

Informativni izračun plače

Oddajanje nepremičnin v najem je lahko dober posel. Ali veste, kako ustrezno registrirati to dejavnost? Lahko se registrirate kot sobodajalec, v določenih primerih pa morate odpreti podjetje. Udeležite se našega izobraževanja, kjer vam bo naša izkušena svetovalka predstavila obveznosti, na podlagi katerih se boste znali odločiti, kaj se vam bolj izplača! Prijavite se lahko TUKAJ ali pa pišete na data@data.si.

Sobodajalec ali s.p.

Kaj ukinja Ministrstvo za okolje in prostor?

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog novele zakona o katastru nepremičnin. S tem se ukinjajo:

  • kataster stavb
  • zemljiški kataster
  • register nepremičnin.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Vsi podatki o nepremičninah bodo na enem mestu

Zakon je pripravljen za obravnavo na vladi. S tem bodo racionalizirali poslovanje GURS. Po novem predlogu bodo namreč vsi podatki o nepremičninah (parcelah, zemljiščih, stavbah itd.) zbrani na enem mestu – v katastru nepremičnin. Urejeni in popolni podatki v katastru nepremičnin bodo še naprej pogoj za vpis v zemljiško knjigo.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Kaj čaka lastnike nepremičnin?

Lastniki nepremičnin ne bodo imeli nobenega dodatnega dela. Ministrstvo za okolje in prostor pravi, da se bodo vsi podatki o nepremičninah, ki so že vpisani, samodejno prenesli v kataster nepremičnin.

Informativni izračun dnevnice

Vpis hiš in večstanovanjskih stavb, ki še niso vpisane v kataster, bo podoben, kot je sedaj. Pri geodetskem podjetju bo potrebno naročiti elaborat, nato pa izvesti vpis v kataster nepremičnin. Bodo pa po novem uvedli e-poslovanje. Geodetsko podjetje bo vložilo digitalni elaborat in vlogo. Geodetska uprava bo nato izvedla upravni del katastrskega postopka, vpisala podatke v kataster nepremičnin in lastniku izdala odločbo o vpisu. Za vpis v kataster nepremičnin bo torej na podlagi geodetskega elaborata poskrbelo geodetsko podjetje.

Lastniki nepremičnin, katerih vpis ni popoln, bodo, kot pravi Ministrstvo za okolje in prostor, od GURS-a prejeli poziv, da to uredijo v katastru nepremičnin. Za ureditev bodo imeli 3 mesece časa.

Pravni nasvet

Spremembe, za katere geodetski elaborat ni predpisan, bo lastnik še vedno urejal na podlagi natisnjenega obrazca – bodisi po pošti bodisi osebno na GURS.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja