Go to Top

Nakup nepremičnine s strani tujih državljanov

Lastnik nepremičnine v Republiki Sloveniji je lahko vsak slovenski državljan. Kako pa je s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah s strani tujcev? Je tujec sploh lahko lastnik nepremičnine, ki leži v Republiki Sloveniji? Nepremičninski trg se je po krizi spet postavil na noge, cene pa vztrajno rastejo.

Za urejen postopek in dokumentacijo pri nakupu nepremičnine povprašajte našo pravno službo na [email protected].

Informativni izračun plače

Pravna podlaga za nakup nepremičnine s strani tujih državljanov

Lastninsko pravico tujcev ureja že Ustava Republike Slovenije, ki v 68. členu določa, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

Tujci tako lahko kupijo nepremičnino oziroma postanejo lastniki nepremičnine v Sloveniji le, če to omogoča kateri izmed veljavnih zakonov ali če to izhaja iz mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slovenijo.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Mednarodne pogodbe, ki omogočajo pridobitev lastninske pravice tujcev, so:

  • Pristopne pogodbe k EU,
  • Sporazum o vprašanjih nasledstva (za državljane držav bivših republik SFRJ in pravne osebe s sedežem v teh državah),
  • Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru,
  • Konvencija o organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Zakoni, ki urejajo pridobivanje lastninske pravice s strani tujcev, pa so:

  • Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji,
  • Zakon o dedovanju,
  • Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Državljani katerih držav lahko na podlagi zakona ali mednarodne pogodbe postanejo lastniki nepremičnin v Sloveniji?

Na podlagi zgoraj navedenih predpisov lahko nekateri tujci prosto pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. To velja za državljane in pravne osebe držav članic EU, OECD in EFTA. Prav tako lahko lastninsko pravico na nepremičnini pridobijo tudi osebe s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva.

Pravni nasvet

Z dedovanjem lahko lastninsko pravico v Sloveniji pridobijo tuji zakoniti dediči in tudi tuji oporočni dediči, če bi bili dediči tudi po zakonitem dedovanju.

Lastninsko pravico nepremičnine lahko pridobijo tudi tujci iz bivših republik SFRJ, ki so vse pogoje za vknjižbo lastninske pravice izpolnjevali že pred 31. 12. 1990.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Državljani nekaterih držav za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini potrebujejo posebno pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti. To velja za državljane in pravne osebe držav kandidatk za članstvo EU (Severna Makedonija, Srbija, Črna gora in Albanija).

Državljani ostalih držav lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja.

Preberite tudi:

Potrebujete pravni nasvet glede nakupa nepremičnine?  Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja