Go to Top

Kdaj je delodajalec dolžan delavcu izplačati odpravnino?

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan delavcu izplačati odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Delodajalci, poznate vso gospodarsko zakonodajo, ki jo morate upoštevati, da vam za vrat ne stopi inšpekcija?

Več informacij

Ko je treba izplačati odpravnino …

izplačati odpravninoZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih. Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka tega člena, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. V postopku prisilne poravnave se delavec in delodajalec lahko pisno sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine po prvem odstavku tega člena, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu. Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Prijava na izobraževanje

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Delavec je ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti upravičen do odpravnine.  Delavec je upravičen do izplačila odpravnine, če je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. V to obdobje se všteva tudi obdobje zaposlitve pri delodajalčevih pravnih prednikih.

Imate pravno dilemo? Pokličite 01 600 1530 ali nam pišite na [email protected]!

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Delavec je upravičen do odpravnine tudi v primeru, da sam poda izredno odpoved zaradi razlogov, ki so na strani delodajalca. V tem primeru je delavec upravičen do enake odpravnine, kot pri redni odpovedi s strani delodajalca, poleg tega pa je upravičen tudi do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi, je delavcu dolžan izplačati odpravnino. Koliko mu pripada?

Klikni in deli

Kdaj delavec do odpravnine ni upravičen?

Delavec do odpravnine ni upravičen, če:

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Imate pravno vprašanje? Ali pa vprašanje v zvezi s podjetništvom? Vas zanima registracija podjetja? Pokličite naše pravne in podjetniške svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišite na [email protected] in si zagotovite termin!

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja