Go to Top

Izvoz blaga iz območja EU

Izvoz blaga iz EU – podjetje mora upoštevati določila, ki veljajo ob izvozu v tretjo državo

Izvoz blaga iz območja EU pomeni, da se blago pošlje iz ozemlja ene izmed držav članic EU na ozemlje izven EU. Največkrat se blago prodaja v Rusijo, ZDA, UK in balkanske države (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija). Pri postopku izvoza mora podjetje upoštevati določila, ki veljajo ob iznosu s carinskega območja EU v tretjo državo. V nadaljevanju najdete strnjene posebnosti.

Izračunajte si plačo

Izvoz blaga – izvozni postopek

Potrebujete zanesljivo davčno svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Izvozna carinska deklaracija se vloži v elektronski obliki, za izvoz blaga, pri carinskem/finančnem uradu, ki je krajevno pristojen glede na izvoznikov sedež. Običajno carinske deklaracije vlaga deklarant oziroma carinski zastopnik – špeditersko podjetje v imenu izvoznika. Izvoznik mora predložiti dokument, običajno izdan račun, na katerem je opredeljena vrsta, količina, teža in vrednost blaga ter pakirni list. Po opravljeni morebitni kontroli, pristojni finančni organ prepusti blago v postopek in tako blago je do izstopa iz EU pod carinskim nadzorom. Ko urad prejme obvestilo izstopnega urada, da je blago izstopilo s carinskega območja EU, je izvozni postopek končan.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Davek na dodano vrednost (DDV)

DDV na računu ni zaračunan, saj je na podlagi 52. člena Zakona o davku na dodano vrednost izvoz blaga oproščen obračuna DDV. Klavzula na računu je obvezna. Izvoznik izdan račun zabeleži tako v poslovne kot davčne evidence. Za dokazovanje upravičenosti oprostitve DDV za izvoz blaga, mora prodajalec razpolagati z ustrezno dokumentacijo. Običajno so to: izdan račun, MRN, CMR ali druga prevozna listina, potrditev (EUL – enotna upravna listina) izstopnega carinskega organa o iznosu blaga (dokaz, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti). DDV se plača oziroma obračuna v državi, kjer se sprosti v prosti promet oziroma kjer je prejemnik blaga.

davčno svetovanje

Intrastat poročanje

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije. Vključitveni prag, vrednost blagovne menjave z državami EU, znaša:

  • 200.000 evrov za odpreme blaga in
  • 140.000 evrov za prejeme blaga.

Posledično poročanje o postopkih za izvoz blaga ni potrebno poročati.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Posebnosti izvoza pri potniškem prometu

V določenih primerih je izvoz blaga drugačen kot zgoraj predstavljeno, saj niso potrebni tako obsežni postopki. Najpogostejši primer je izvoz blaga nekomercialne narave (privat) v potnikovi osebni prtljagi. Tovrstni postopek se opravi z ustnim deklariranjem. Vrednost ne sme preseči 1.000 evrov ali neto mase 1.000 kilogramov, carinski organ pa mora to odobriti.

Želim se prijaviti na e-novice

Hramba listin

Listine za izvoz blaga se kot rečeno vlagajo elektronsko. Oseba, v imenu katere se vloži elektronska deklaracija (izvoznik oziroma pošiljatelj) ali njen zastopnik, mora poskrbeti za pravilno elektronsko hrambo deklaracij in spremnih dokumentov. Sicer mora zavezanec listine hraniti najmanj tri leta, za namene DDV pa je določeno obdobje pet let.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja