Go to Top

Davek v Sloveniji, dohodek iz tujine

Davek v Sloveniji plačujejo vsi davčni rezidenti RS

Davek v Sloveniji se plačuje od dohodkov, ki imajo vir bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, če je fizična oseba davčni rezident Republike Slovenije (RS). Prijava dohodka iz tujine je obveznost fizične osebe, prejemnika dohodka. Za dohodke RS je običajno zavezanec za prijavo izplačevalec dohodka. Davek v Sloveniji torej plačujemo vsi Slovenci ne glede na to, kje oziroma od kje ga prejmemo. Izjeme določajo mednarodne pogodbe, ki jih ima RS sklenjene z drugimi državami.

Izračunajte si plačo!

Tujci in davek v Sloveniji

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Tuji davčni rezidenti plačujejo davek v Sloveniji le izjemoma, ko je določen dohodek obdavčen na viru, torej v državi, kjer se izplačuje. Najpogosteje gre za dohodek iz opravljanja dejavnosti (npr. samostojni podjetniki) ali dohodek od nepremičnin (ko je tujec lastnik nepremičnine in jo npr. oddaja v najem ali proda). Plačan davek v Sloveniji se v večini prizna v drugi državi kot odbitek, saj je namen mednarodnih pogodb, da ne pride od neobdavčitve ali dvojne obdavčitve istega dohodka.

DAVEK NA KAPITALSKI DOBIČEK SE 01.01.2022 SPREMINJA

Dohodki iz tujine

V kolikor slovenski davčni rezidenti prejmejo dohodek iz tujine, so dolžni sami urediti pravočasno prijavo prejetega dohodka in s tem pravilno obdavčitev. Dohodki iz tujine, ki jih največkrat prejemajo Slovenci so:

  • Plače in drugi dohodki iz zaposlitve pri tujem delodajalcu,
  • Pokojnine iz drugih držav,
  • Najemnina nepremičnine, ki stoji v drugi državi,
  • Dohodki umetnikov in športnikov,
  • Delo v državnih institucijah tujih držav (npr. v veleposlaništvu druge države),
  • Podjemne in avtorske pogodbe.

 

Preberite tudi: Vse o registraciji podjetja

 

davčno svetovanje

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Zaposlitev pri tujem delodajalcu, delo v Sloveniji

Najpogostejši primeri so prejemi plače in drugih dohodkov iz zaposlitve pri tujem delodajalcu. Sploh v zadnjem letu, dveh, je veliko fizičnih oseb svoje delo opravljalo od doma in ne v poslovnih prostorih delodajalca. To je v primeru, ko so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem, pomenilo, da je bilo potrebno spremeniti tako obvezno zavarovanje kot prijavo FURS-u za obdavčitev. Namreč če oseba opravlja delo v RS, pripada davek Sloveniji. Prav tako prispevki za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Fizična oseba se prijavi v obvezno zavarovanje pri ZZZS in si uredi dostop do eDavki. Potrdilo o vključenosti v zavarovanje posreduje svojemu tujemu delodajalcu.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Obračun prispevkov

Mesečno mora fizična oseba pripraviti in oddati obračun prispevkov preko portala eDavki. Prav tako mora davek v Sloveniji obračunati na podlagi obrazca Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente, ki ga odda preko portala eDavki. Rok za predložitev je v 15 dneh od dneva, ko v davčnem letu prvič prejme dohodek. V kolikor se dohodek spremeni za več kot 10 odstotkov, mora davek v Sloveniji ponovno izračunati in poslati novo napoved FURS-u.

Želim se prijaviti na e-novice

Akontacija davka se plačuje na podlagi prejete odločbe mesečno. Na letni ravni se preko ugovora na informativni izračun prijavijo morebitne spremembe, odbitek morebitno plačanega davka v tujini, davčne olajšave za vzdrževane družinske člane ali dodani stroški v zvezi z zaposlitvijo. S končno odločbo se davek v Sloveniji ustrezno doplača ali pa vrne, v kolikor so bile letne akontacije višje.

Izračun plače lahko opravite s pomočjo našega brezplačnega kalkulatorja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja