Go to Top

Obdavčitev pokojnin, če jih prejemate iz tujine

Obdavčitev pokojnin za prejemnike pokojnin iz tujine je drugačno!

Obdavčitev pokojnin je v Sloveniji urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Kaj pa če pokojnino prejemate iz tujine? Se obdavčitev pokojnin iz tujine razlikuje od obdavčitve pokojnin, ki jih upokojenci prejemajo v Sloveniji?

Informativni izračun plače

 

Obdavčitev pokojnin po ZDoh-2

Potrebujete nasvet glede obdavčitve pokojnine iz tujine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kako je obdavčitev pokojnin iz tujine urejena v ZDoh-2? Po ZDoh-2 so v splošnem obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto. Izjema so tisti dohodki, za katere ZDoh-2 posebej navaja, da se sploh ne štejejo za dohodek. Gre za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji in za dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (davčni rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije (tj. od svetovnega dohodka). Za izračun dohodnine lahko uporabite naš brezplačni kalkulator!

Vas zanima kdaj v pokoj?

Obdavčitev pokojnin Slovencev-upokojencev, ki se vrnejo iz tujine domov

Kako je torej urejena obdavčitev pokojnin Slovencev, ki prejemajo pokojnino iz tujine? Če se posameznik odloči, da se bo vrnil v Slovenijo po upokojitvi, si mora najprej urediti rezidentski status za davčne namene. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (vpis spremembe statusa v davčni register) posameznik pri davčnem organu vloži vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa. Priložiti mora tudi ustrezna dokazila.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

računovodsko svetovanjePostanite stranka našega računovodskega servisa!

Ureditev rezidentskega statusa je pogoj za obdavčitev pokojnin iz tujine

Z namenom, da davčni organ v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa presodi vsa dejstva in okoliščine, je davčnim zavezancem na voljo vprašalnik “Ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v Republiko Slovenijo«. Izpolnitev vprašalnika pa ni pogoj za začetek postopka. Prav tako ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje davčnega statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo.

BRUTO NETO PLAČA

V primeru, da posameznik v Sloveniji uradno prijavi stalno prebivališče ali je v koledarskem letu prisoten več kot 183 dni oziroma izpolnjuje katerikoli drug pogoj za rezidentski status, ki so določeni v 6. členu ZDoh-2, postane rezident Slovenije.

Obdavčitev pokojnin in postopek na FURS

Rezidenti Republike Slovenije, ki prejmejo pokojnino iz tujine, morajo le-to napovedati pri Finančni upravi RS z vložitvijo Napovedi za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente. Napoved vloži pri davčnem organu v 15 dneh od dneva:

  • ko je v davčnem letu prvič prejel pokojnino,
  • ko je prejel spremenjeno višino pokojnine ali
  • ko se spremenijo drugi pogoji, če ta sprememba znaša več kot 10 % in
  • za vsako novo davčno leto v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino.

Napoved lahko davčni zavezanec vloži elektronsko prek eDavkov osebno ali po pošti na finančni urad. S tem so izpolnjeni pogoji za obdavčitev pokojnin iz tujine.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Vir: Furs

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja