Go to Top

Dodatki za posebne pogoje dela

Dodatki za posebne pogoje dela so lahko sestavni del plače. Plačo lahko razdelimo na osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za poslovno uspešnost, če je le-ta dogovorjena ter nekatere dodatke. Kateri  so dodatki za posebne pogoje dela oziroma kateri so posebni pogoji dela? Kakšna je višina teh dodatkov?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Niste prepričani, če svojim zaposlenim pravilno obračunavate dodatke? Pišite našim pravnikom na [email protected] in povprašajte po ponudbi!

Informativni izračun plače

Dodatki za posebne pogoje dela so določeni v zakonu

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) se dodatki določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz:

  1. razporeditve delovnega časa,
  2. posebnih obremenitev pri delu (npr. delo na višini)
  3. neugodnih vplivov okolja (npr. delo v smradu) in
  4. nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela (npr. so potrebna posebna oblačila za zaščito pred sevanjem).

ZNESEK REGRESA 2020

Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, so dodatki, ki jih določajo ZDR-1 in kolektivne pogodbe. Ti dodatki so za:

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve se med seboj izključujeta.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Dodatki za posebne pogoje dela kot so obremenitev pri delu, neugodni vplivi okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, pa te dodatke opredeljujejo panožne kolektivne pogodbe.

Kakšna je višina dodatkov?

Višina dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke. Na primer zgolj za primer: kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa, da dodatek za nadurno delo znaša 30 % od osnovne plače.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Slednje pomeni, da se dodatek posebej obračuna in prišteje k osnovni plači. Če pa je delavec izpostavljen posebnim pogojem dela stalno, se to upošteva pri ovrednotenju zahtevnosti dela, ki ga opravlja delavec po pogodbi o zaposlitvi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja