Go to Top

Dodatki za posebne pogoje dela

Dodatki za posebne pogoje dela po ZDR-1

Dodatki za posebne pogoje dela so lahko sestavni del plače. Plačo lahko razdelimo na osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za poslovno uspešnost, če je le-ta dogovorjena ter nekatere dodatke. Kateri  so dodatki za posebne pogoje dela oziroma kateri so posebni pogoji dela? Kakšna je višina teh dodatkov?

Informativni izračun plače

Dodatki za posebne pogoje dela so določeni v zakonu

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) se dodatki določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz:

  1. razporeditve delovnega časa,
  2. posebnih obremenitev pri delu (npr. delo na višini)
  3. neugodnih vplivov okolja (npr. delo v smradu) in
  4. nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela (npr. so potrebna posebna oblačila za zaščito pred sevanjem).

Regres za upokojence 2021

Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, so dodatki, ki jih določajo ZDR-1 in kolektivne pogodbe. Ti dodatki so za:

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve se med seboj izključujeta.

računovodsko svetovanje

Dodatki za posebne pogoje dela kot so obremenitev pri delu, neugodni vplivi okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, pa te dodatke opredeljujejo panožne kolektivne pogodbe.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kakšna je višina dodatkov?

Višina dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke. Na primer zgolj za primer: kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa, da dodatek za nadurno delo znaša 30 % od osnovne plače.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Slednje pomeni, da se dodatek posebej obračuna in prišteje k osnovni plači. Če pa je delavec izpostavljen posebnim pogojem dela stalno, se to upošteva pri ovrednotenju zahtevnosti dela, ki ga opravlja delavec po pogodbi o zaposlitvi.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja