Go to Top

Dodatek pri plači – kateri vam pripada? Poznate vse?

Dodatek pri plači – poznate vse vrste dodatkov, ki so določeni v ZDR-1? Kako pa se sploh določi višina za dodatek pri plači? Imate pravne ali davčne dileme glede izplačil vaše plače? Obrnite se na naše pravne ali davčne svetovalce. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Ustanovite podjetje

Dodatek pri plači se določi za posebne pogoje dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se dodatek pri plači (oz. dodatki) določi za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. In sicer dodatek pri plači pripada za:

S kolektivno pogodbo pa se lahko določi tudi dodatek pri plači oz. dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela.

Izračun plače

Potrebujete pravni nasvet?

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Dodatek pri plači – kako se določi višina dodatkov?

Dodatek pri plači oz. višina dodatka je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Se pa dodatki obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Določeno je še, da se dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike oz. dela proste dneve med seboj izključujeta. To pomeni, da v kolikor delavec dela na nedeljo, ki je tudi praznik, prejme samo en dodatek.

Koliko znašajo prispevki za s.p. 2024

Dodatek pri plači – kaj še?

Dodatek pri plači, ki pripada delavcu, je tudi dodatek na delovno dobo. Delodajalec mora izplačati tudi povračilo stroškov prevoza ter povračilo stroškov prehrane (oz. nadomestilo za malico). V kolikor imate morebitne dileme glede dodatkov pri plači, se lahko dogovorite za termin plačljivega strokovnega svetovanja z našimi pravniki ali računovodskimi svetovalci! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Interni akti podjetja

Dodatek pri plači – dodatek za nočno delo

Kot omejeno je dodatek pri plači oz. višina določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Pogledali bomo, kako je določen dodatek pri plači za nočno delo v nekaterih kolektivnih pogodbah.

Kolektivna pogodba Dodatek pri plači za nočno delo oz. višina dodatka
KP dejavnosti trgovine Slovenije 75 %
KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 50 %
KP za poštne in kurirske dejavnosti 50 %
KP za cestni potniški promet Slovenije 30 %
KP elektroindustrije Slovenije 50 %
KP gradbenih dejavnosti 40 %

Pri vsem tem je treba še enkrat poudariti, da lahko kolektivne pogodbe določijo tudi dodatek pri plači oz. dodatke, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu oz. neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Na primer KP gradbenih dejavnostih določa dodatek za delo na oddaljenem gradbišču. KP dejavnosti trgovine pa recimo določa dodatek pri plači v primerih, ko je delavec stalno izpostavljen neugodnim pogojem dela, kot so prekomerne visoke temperature, delo v hladilnici, prekomerni prah oz. prekomerni hrup.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja