Go to Top

Brezobrestni kredit za odpravljanje posledic epidemije do 50.000 evrov

Brezobrestni kredit za odpravljanje posledic epidemije za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo, je sedaj na voljo pri SPS! Kakšni so pogoji? V kateri branži morate biti?

Informativni izračun plače

V podjetju Data d. o. o. vam svetujemo pri ustvarjanju poslovnega načrta, ki je za podjetnika nujen – prve kalkulacije stroškov in prihodkov namreč pokažejo, ali mora podjetnik nekatere stvari še dodatno razmisliti ali je na pravi poti. Udeležite se naših brezplačnih seminarjev in za pomoč prosite tudi naše izkušene računovodje. Pišita nam na data@data.si.

Imate razdelano podjetniško idejo in jasno opredeljen izdelek ali storitev? Poznate vaše ključne kupce in konkurente?

S. p., d. o. o., zadruge, zavodi in socialna podjetja!

Shema je omogočena vsem tistim, ki imajo registriran s. p., d. o. o., zadrugo, zavod ali socialno podjetje. Pogoj je tudi sedež v republiki Sloveniji, a izven problemskih in obmejnih problemskih območij.

Brezobrestni kredit lahko pridobijo tisti subjekti, ki imajo najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas, a le če ne prejemajo oz. niso v postopku pridobivanja državnih pomoči. Podjetja v težavah, ki se soočajo s prisilno poravnavo, stečajem ali likvidacijo, niso upravičena do takšne vrste kreditiranja.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Brezobrestni kredit z namenskim črpanjem v enkratnem znesku

Brezobrestni kredit v višini od 5.000 evrov do 50.000 evrov je na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Doba financiranja je med 1 in 5 let.

Dopuščena je možnost koriščenja moratorija od 1 do 6 mesecev. Ta se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. SPS-ov brezobrestni kredit odlikujejo nižje zahteve po zavarovanju. Črpanje je namensko in v enkratnem znesku, način odplačevanja pa mesečen in obročen.

Četrti protikoronski paket

Preprost elektronski postopek

Postopek je preprost, saj zahteva le izpolnitev obrazca na spletni strani SPS-a – preko e-Portala. Priložiti je potrebno potrdilo FURS-a, dokazilo AJPES-a o bonitetni oceni »S.BON-1« ali »eS.BON«. Izpolniti je potrebno tudi dva vprašalnika (vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe ter vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo).

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Kredit brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Četrtega protikoronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Upravičeni stroški za takšen brezobresten kredit so tisti, ki so nastali v obdobju med 1.2.2020 in 1.4.2021. Znotraj tega obdobja se upoštevajo le naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), naložbe v neopredmetena osnovna sredstva, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev in stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter stroški prehrane med delom).

Pravni nasvet

Katera mora biti glavna dejavnost upravičenca?

Brezobrestni kredit je namenjen izključno tistim z registrirano glavno dejavnostjo iz določenega nabora. Upravičenci morajo imeti glavno dejavnost bodisi iz določenih nastavitvenih, gostinskih, turističnih, kulturnih ali določenih transportnih dejavnosti.

Kot glavno dejavnost morate imeti registrirano eno izmed sledečih dejavnosti:

 • Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (55.100),
 • Počitniški domovi in letovišča (55.201),
 • Turistične kmetije s sobami (55.202),
 • Oddajanje zasebnih sob gostom (55.203),
 • Planinski domovi in mladinska prenočišča (55.204),
 • Druge nastanitve za krajši čas (55.209),
 • Dejavnost avtokampov, taborov (55.300),
 • Restavracije in gostilne 56.101,
 • Okrepčevalnice in podobni obrati (56.102),
 • Slaščičarne in kavarne (56.103),
 • Začasni gostinski obrati (56.104),
 • Turistične kmetije brez sob (56.105),
 • Priložnostna priprava in dostava jedi (56.210),
 • Druga oskrba z jedmi (56.290),
 • Strežba pijač (56.300),
 • Dejavnost potovalnih agencij (79.110),
 • Dejavnost organizatorjev potovanj (79.120),
 • Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (82.300),
 • Umetniško uprizarjanje (90.010),
 • Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (90.020),
 • Umetniško ustvarjanje (90.030),
 • Obratovanje objektov za kulturne prireditve (90.040),
 • Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pogojeno, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS) (49.391)

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja