Go to Top

Primanjkljaj v višini 107,7 milijona evrov za ZZZS v prvi polovici leta!

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izkazal v prvi polovici leta, znaša 107,7 milijona evrov. ZZZS se za primanjkljaj zadolžuje pri državni zakladnici.

Informativni izračun plače

Podjetje DATA d.o.o. že tri desetletja nudi računovodske in pravne storitve za majhna in velika podjetja. Pri nas lahko najdete tudi celotno podporo za pridobivanje in urejanje dovoljenj za prebivanje in delo. Za ponudbo naše storitve nam pišite na [email protected] in se dogovorite za sestanek!

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Primanjkljaj ZZZS pripisal nižji rasti mase plač

Razloge za visok primanjkljaj je Zavod pripisal nižji rasti masi plač in zmanjšanju števila zaposlenih. Posledično so bili vplačani prispevki v javno zdravstveno blagajno manjši od tistih, načrtovanih s finančnih načrtom.

Četrti protikoronski paket

Za financiranje obveznosti se zadolžuje pri državni zakladnici

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zagotavljanje nemotenega financiranja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in plačevanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti za opravljene zdravstvene storitve je zahtevalo zadolževanje Zavoda pri državni zakladnici. Ob koncu junija je bil izkazan dolg v višini 45 milijonov evrov.

BRUTO NETO PLAČA

Kakšna je bila sprememba prihodkov in odhodkov?

Odhodki ZZZS-ja v prvi polovici leta presegajo načrtovane za kar 36,5 milijona evrov. Največje preseganje teh predstavljajo odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti  od dela in odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje. Tudi odhodki za zdravljenje v tujini iz naslova mednarodnih sporazumov so presegali načrtovane za 2 odstotka.

Tudi prihodki presegajo načrtovane finančne vrednosti. Ti vključujejo 40,2 milijona sredstev iz državnega proračuna. Sredstva so namenjena plačam in nadomestilom plač pripravnikov, specializacijam zdravnikov in seveda interventnim ukrepom za zajezitev epidemije.

Pravni nasvet

Primanjkljaj vključen v pripravo nove ocene

Zavod pričakuje, da se bo za področje zdravstva zagotovilo dodatna sredstva iz državnega proračuna z rebalansom. ZZZS načrtuje, da bo do konca avgusta pripravil dopolnjeno ocene realizacije finančnega načrta do konca leta 2020.

Vir: ZZZS

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja