Go to Top

Likvidnost podjetij – banke kmalu v sproščanje sredstev!

Likvidnost podjetij je glavna skrb novih in prihodnjih interventnih ukrepov. Tako se poleg obstoječih finančnih produktov, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, podjetja poslužujejo tudi dodatnih finančnih instrumentov, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Sredstva, ki bodo zagotavljala podjetjem likvidnost bodo na voljo še v tem tednu!

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Mega zakon«, za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa

Potrebujete sredstva od države ali vlagate vlogo pri SPS ali SID banki? Pri podjetju Data d.o.o. Vam lahko pomagamo pri pripravi vloge!

Pri podjetju Data d.o.o. imamo strokovnjake z izkušnjami pri pridobivanju sredstev iz razpisov, skladov in bančnih shem. Pomagamo vam pri pripravi celotne zahtevane dokumentacije – od vloge same, do običajno spremljajoče dokumentacije – kot so bilance, finančne izkaze in računovodske razvide. Pišite nam na data@data.si za oblikovanje Vam prilagojene ponudbe! Ne pozabite kontaktnih podatkov!

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Likvidnost podjetij – izboljšate si pozicijo z državnimi sredstvi !

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije za kredit P1? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

SID banka ponuja več programov financiranja v času krize zaradi epidemije koronavirusa (COVID-19). Med drugim neposredno-likvidnostno financiranje, financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (in gostinstva). Na razpolago so tudi posebni finančni produkti kot npr. zavarovanje plačilnih garancij ali zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz z daljšo ročnostjo instrumenta.

Slovenski podjetniški sklad med ostalimi razpisi in vavčerji nudi tudi posebej prilagojen razpis garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa. Osrednji namen slednjega je zagotavljati likvidnost podjetjem.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Likvidnost podjetij in državna garancijska shema – v naslednjih dnevih s sredstvi!

Podjetju lahko zagotovite likvidnost tudi s koriščenjem finančnih instrumentov v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Poroštvo s strani države je na voljo za kredite odobrene med 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020.

Zadnji predlog, ki smo ga zasledili za delež poroštev, naj bi znašal 50 odstotkov, za mala in srednja podjetja pa 75 odstotkov. Neuradni podatki pa se nagibajo k 70 odstotkov poroštev za velika podjetja, za mala in srednja podjetja pa celo 80 odstotkov deleža.

Ministrstvo za finance zagotavlja, da bodo lahko banke že te dni pričele sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost podjetjem.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si.

Slabo pripravljene vloge imajo lahko dolgoročne posledice na likvidnost podjetja, kot tudi na dolgoročno strategijo preživetja!

Intervencijski ukrepi s strani države so docela spremenili sliko za vse, ki se ukvarjajo z upravljanjem tveganj in likvidnostjo podjetij. Podjetje mora v svoje ogrodje inovativno vključiti tako strategije zadrževanja pozicije likvidnosti, kot tudi poznavanje državne intervencijske politike. Tako je za novodobno podjetje ključno, da se primerno informirajo o vseh alternativah in državnih intervencijskih paketih.

Ključno je povprašati strokovnjake o časovnem obdobju pridobivanja bančnih in ne-bančnih sredstev in podrobnih omejitev pri pridobivanju sredstev s strani teh institucij financiranja. Pomembno je premišljeno in strateško pristopiti k pridobivanju teh sredstev, tudi iz vsakega posamičnega vira, saj imajo slabo pripravljene vloge lahko dolgoročne posledice za kreditiranje podjetja!

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Podjetja lahko ugotovijo, da potrebujejo izjemno prilagojeno ponudbo s strani institucij, ki nudijo likvidnost v času krize, in preprosto ne gre brez zunanje strokovne pomoči! Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja