Go to Top

Delo za krajši delovni čas in pravica do regresa

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Kakšne so pravice in obveznosti pri zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, predvsem glede regresa, pa je predmet pogostih vprašanj med delavci. Pri sestavljanju pogodbe in pri vprašanjih s področja delovnega prava vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun plače

Kaj se šteje za krajši delovni čas?

Za krajši delovni čas se šteje čas (npr. zaradi starševstva), ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Kot polni delovni čas se šteje delovni čas 40 ur na teden.

Delo za krajši delovni čas in pravica do regresaZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), prav tako pa tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne določata minimuma delovnega časa, ki bi bil zahtevan za sklenitev delovnega razmerja. Krajši delovni čas je na primer enourna ali dvourna trajna ali priložnostna dnevna zaposlitev pri delodajalcu. Lahko je na primer 30-urna ali 35-urna tedenska zaposlitev, ki pomeni skoraj polno delovno aktivnost delavca.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kakšne pravice in obveznosti ima delavec zaposlen za krajši delovni čas?

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas. Uveljavlja pa jih sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje.

Kako je v primeru regresa za letni dopust?

Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do celotnega dopusta. Kaj lahko storite, če regres ni izplačan?

Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa – celotnega ali sorazmernega dela. Ali lahko delavec sam izbira kdaj bo koristil dopust?

Pravni nasvet

Če delavec dela krajši delovni čas (npr. polovičnega), ima tudi pravico do regresa le v polovičnem delu. Navedeno torej pomeni, da pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost od izplačanega regresa je treba upoštevati, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Slednje je urejeno drugače v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih. Gre za upravičenja, ki jih dajejo delavcem predpisi s področja socialnih zavarovanj. Torej predpisi, ki urejajo: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ali starševsko varstvo. Ti delavci so upravičeni do celega regresa in ne le polovičnega. Torej kot delavec, ki dela polni delovni čas. Kaj se šteje v delovni čas?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja