Go to Top

Krajši delovni čas

Krajši delovni čas je posebnost delovnega časa. Določilo o krajšem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Preberite, kako se v primeru krajšega delovnega časa obravnava odmore, nadurno delo, dopust, regres ter dopolnilno delo.

Krajši delovni časPolni delovni čas praviloma traja 40 ur na teden. Pogodba o zaposlitvi pa  se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega  delovnega časa.Pri tem se za krajši delovni čas šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki sicer velja pri delodajalcu. Pri tem zakon ne določa spodnje meje delovnega časa in se delavec in delodajalec prosto dogovorita o tem, za koliko ur  na teden se bo delavec zaposlil.

Pomembno je to, da ima  delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas,  pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.

Tako ima delavec  pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju , pravico do regresa za letni dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ima tudi pravico do sodelovanja pri upravljanju v skladu s posebnim zakonom.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za krajši delovni čas , z enim  ali  več delodajalci, da delavec doseže polni delovni čas. V tem primeru  mu morajo delodajalci omogočiti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela. dopusta in druge odsotnosti z dela, in sicer na tak način, kot se je delavec predhodno dogovoril z vsakim od delodajalcev

V posebnih primerih lahko delavec dela s krajšim delovnim časom tudi  v skladu s predpisi o  pokojninskem in  invalidskem zavarovanju (invalidi), o zdravstvenem zavarovanju (začasno nezmožni za delo) ali  o starševskem dopustu (starši  mlajših otrok).

Pravice iz socialnega zavarovanja imajo, kot če bi delal polni delovni čas, plačilo za delo pa po dejanski delovni obveznosti.

Odmori

Delavec, ki dela polni delovni čas, ima pravico do odmora v trajanju 30 minut dnevno. Delavec, ki dela krajši delovni čas, vendar najmanj 4 ure dnevno, pa  ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu; npr. 15 minut, če dela 4 ure oziroma 20 minut, če dela 6 ur.

Dopust in regres

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do najmanj 4 tednov dopusta v koledarskem letu, odvisno od razporeditve delovnih dni.  Praviloma je to 20 dni (4 x 5 dni), če pa je delovni čas razporejen na 6 dni, traja minimalen dopust 24 dni (4 x 6 dni). Starejši delavci, invalidi ter starši otrok do 15 let starosti imajo pravico do dodatnih dni dopusta. Delavci, ki delajo krajši delovni čas, imajo pravico le do sorazmernega dela regresa. Izjeme so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o PIZ, zdravstvenem zavarovanju ali starševskem dopustu; tem pripada regres v celoti.

Nadurno delo

Delavcem, ki delajo krajši delovni čas, praviloma ne sme biti naloženo nadurno delo, razen v primerih naravne ali druge nesreče.

 

Pripravila: Sanda Vodičar Horvat in Gašper Meden

Prijava na izobraževanje


Komentarjev (6)

 • matic obrul 21. Junija 2018 - 5:21 Odgovori

  Pozdravljeni.
  Ali lahko delodajalec izplaca delavcu ki je zaposlen na 4ure enako visino regresa kot pa tistim ki so zaposleni za polni delovni cas? h
  hvala

  • Data, d.o.o. 21. Junija 2018 - 8:49 Odgovori

   Spoštovani g. Obrul, hvala za vprašanje. ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust, razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Torej, če ima delavec denimo skrajšan delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres. O tem smo pisali v tem prispevku. Lep pozdrav, Data d.o.o.

   • matic obrul 21. Junija 2018 - 9:59 Odgovori

    Jaz popolnoma razumem.
    Vendar me je zanimalo , ce lahko delodajalec ( ce se on tako odloci ) izplaca regres delavcu ki je zaposlen na 4 ure v enaki visini kot delavcu ki je zaposlen za polni delovni cas.
    Ker znanec ki je zaposlen na 4 ure je dobil isti regres kot ostali ki delajo polni delovni cas.

    • Data, d.o.o. 27. Junija 2018 - 10:27 Odgovori

     Kot rečeno, če dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1, mu pripada celotni regres. Lep pozdrav, Data d.o.o.

 • Monika Turina 19. oktobra 2018 - 21:55 Odgovori

  Pozdravljeni..mene pa zanima ali delodajalec delavcu ki je zaposlen za 25 ur na teden mora plačati praznike kot ostalim ki so za 40ur na teden ali ne…hvala lp

  • Data, d.o.o. 27. oktobra 2018 - 18:39 Odgovori

   Spoštovani, vaše vprašanje je nekoliko nejasno. Predlagamo, da nam pišete na naslov data@data.si za bolj podrobno razlago. Lep pozdrav, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja