Go to Top

Zaščitene kategorije delavcev – kdo so?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju obravnava zaščitene kategorije delavcev.

Kako zaščititi delavce, ki spadajo pod zaščitene kategorije delavcev in potrebujejo posebno varstvo, lahko povprašate tudi našo pravno službo.

Informativni izračun plače

Zaščitene kategorije delavcev

Med zaščitene kategorije delavcev ZDR-1 v posebnem poglavju našteva:

 • ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih)
 • nosečnice in starši
 • delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti
 • invalidi
 • starejši delavci

Varstvo žensk:

Zakon ureja prepoved opravljanja podzemnih del in določa, da delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih. Le v izjemnih primerih, ki so taksativno našteti v ZDR-1, je določeno, da lahko ženske opravljajo tudi ta dela (npr. vodilne osebe, osebe zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah).

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva:

 • zakon določa, da delodajalec v času trajanja delovnega razmerja (enako pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi) ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke. Izjemoma, če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti;
 • zakon določa prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja;
 • posebno varstvo med nosečnostjo in starševstvom je zagotovljeno tudi v zvezi z nočnim delom in nadurnim delom. Zakon določa, da delavec, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem;
 • zakon zagotavlja pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta.

Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti:

 • zakon taksativno našteva dela, ki se ne smejo naložiti delavcu, ki še ni dopolnil 18 let;
 • ne sme se jim naložiti nadurnega dela;
 • prepoved opravljanja nočnega dela;
 • ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

Varstvo invalidov:

 • zagotovljeno je varstvo tako delovnih invalidov kot tudi invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida;
 • delovnemu invalidu se na podlagi preostale delovne zmožnosti zagotavlja pravice iz invalidskega zavarovanja;
 • ZDR-1 še v ostalih določba ureja varstvo invalidov (odklonitev napotitve v tujino zaradi invalidnosti, trajanja letnega dopusta, prepoved diskriminacije,…).

Pravni nasvet

Varstvo starejših delavcev:

 • to so delavci, ki so starejši od 55 let;
 • ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji;
 • starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Zgoraj navedene zaščitene kategorije delavcev so predvsem zaščitene v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V zvezi s temi pravicami delavcev je podrobneje pojasnjeno v določbah glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Poleg ZDR-1 zaščitene kategorije delavcev definira tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ta zakon določa, da mora delodajalec posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo. Vsi namreč spadajo pod zaščitene kategorije delavcev.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava in kakšne so zaščitene kategorije delavcev? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja