Go to Top

Vloga za kritje fiksnih stroškov je že na voljo!

Vloga za kritje fiksnih stroškov je že na portalu eDavki. Gre za državno pomoč na podlagi šestega interventnega zakona (PKP6), ki jo lahko uveljavljajo upravičenci, ki jim je nastala škoda v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. decembra 2020. Vloga za kritje fiksnih stroškov mora biti oddana do vključno 31. decembra 2020.

Informativni izračun plače

Ste komaj dobro začeli samostojno podjetniško pot, a zaradi epidemije ne morete pričeti s poslovanjem v načrtovanem obsegu? Razmišljate o tem, da bi uveljavljali katerega izmed ukrepov, ki jih prinaša PKP6? Pri postopkih vam na pomoč lahko priskoči naša izkušena pravna služba. Našim pravnicam lahko pišete na data@data.si!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Vloga za kritje fiksnih stroškov: kdo jo lahko vloži?

Upravičenec do državne pomoči kritja fiksnih stroškov je pravna ali fizična oseba, ki je bila najkasneje 1. septembra 2020 registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti in ima na dan 28. novembra 2020:

  • vsaj enega zaposlenega,
  • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Vloga za kritje fiksnih stroškov: kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Vloga za kritje fiksnih stroškov je na voljo:

 • upravičencu, ki ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19,
 • upravičencu, ki mu bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019.

Katere stroške obsega vloga za kritje fiksnih stroškov?

Nekriti fiksni stroški so fiksni stroški, ki so jih imela podjetja v upravičenem obdobju in jih ne krije prispevek iz dobička (tj. prihodki minus spremenljivi stroški) v istem obdobju ter se ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanje, začasni ukrepi pomoči. Sem sodijo:

Vloga za kritje fiksnih stroškov: kakšna je višina povračila?

Prehod meje v času epidemije: vam zaradi službene poti sledi karantena?

Če je upravičenec ustanovljen do 1. oktobra 2019:

 • če je upad višji od 70 %, znaša povračilo 1,2 % od letnih prihodkov za leto 2019,
 • če je upad med 30 % in 70 %, znaša povračilo 0,6 % od letnih prihodkov za leto 2019.

Če je upravičenec pričel opravljati dejavnost po 1. oktobra 2019, se izvede preračun prihodkov od registracije do 1. septembra 2020. Prihodke od prodaje se namreč deli s številom mesecev poslovanja in pomnoži z 12.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

 • če je upad višji od 70 % znaša, povračilo 1,2 % od preračunanega zneska,
 • če je upad med 30 % in 70 %, znaša povračilo 0,6 % od preračunanega zneska.

Prihodki od prodaje so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja (AOP 110).

Vloga za kritje fiksnih stroškov je na voljo tudi normiranem s.p., ki je v primeru koriščenja tega ukrepa dolžan zagotavljati podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu 2020 na podlagi verodostojnih listin.

Pravni nasvet

Vloga za kritje fiksnih stroškov in hkratno uveljavljanje pomoči po drugih ukrepih

Upravičenec mora zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Ko bo vloga za kritje fiksnih stroškov oddana, bo finančna uprava nakazala pomoč do 20. januarja 2021, in sicer v enkratnem znesku za obdobje, za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja