Go to Top

Višina prispevkov za sp – po vrstah prispevkov

Višina prispevkov za sp ni vedno ista

Višina prispevkov za sp se izračuna na podlagi doseženega dobička iz poslovanja. Pri samostojnih podjetnikih, ki ugotavljajo osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa je višina prispevkov za sp odvisna od prihodkov. Ob registraciji sp se prispevki plačujejo po najnižji osnovi, ki znaša 1.113,72 evrov. Najnižja višina prispevkov za SP je torej 425,43 evrov.

 

Obračunajte si plačo!

 

Vrste prispevkov za sp

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Samostojni podjetniki plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje. Odstotek prispevkov znaša 38,2 % od osnove. Osnovo predstavlja 60 odstotkov povprečne plače v RS za preteklo leto. V letu 2020 je znašala 1.856,20 evrov, torej je osnova 1.113,72 evra in zato je višina prispevkov za sp 425,43 evra.

Tabela prispevkov za sp

višina prispevkov za sp – JUNIJ 2021
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
  1.113,72 6.496,70
1.856,20    
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 172,63 1.006,99
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 98,56 574,96
Skupaj prispevki za PIZ 24,35% SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 70,83 413,19
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 73,06 426,18
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,90 34,43
Skupaj prispevki za ZZ 13,45% SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50
Skupaj prispevki za starš. var. 0,20% SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,56 9,10
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,67 3,90
Skupaj prispevki za zaposl. 0,20% SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20%     425,43 2.481,75

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

 

Izračun osnove pri normiranem SP

Osnova za normirani sp se izračuna na podlagi prihodkov doseženih v preteklem letu. Skladno z meseci poslovanja se izračuna letna osnova. Izhodišče je podatek, ki ga sp dobi v zaporedni številki 19 davčnega obračuna, ki se pripravlja in oddaja za preteklo leto. Gre za prihodke, zmanjšanje za normirane odhodke. Temu znesku se prištejejo obračunani prispevki preteklega leta. Pridobljeno vsoto znižamo za 25 odstotkov in rezultat predstavlja letno osnovo za prispevke tekočega poslovnega leta.

Primer 1: višina prispevkov za sp (normirani)

Obdobje poslovanja preteklega leta: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020

Doseženi prihodki: 30.000 eur +

Normirani odhodki: (80 %) 24.000 eur –

Obračunani prispevki: (3*401,98)  1.205,94 eur +

= 30.000 – 24.000 + 1.205,94 = 7.205,94 eur – 25% znižanje = 5.404,45 eur / 3 meseci poslovanja = 1.801,48 eur

Glede na izračun znaša nova mesečna osnova za prispevke 1.801,48 evrov, torej je višina prispevkov za sp 688,17 evrov na mesec. Prispevki po novem izračunu se obračunajo in plačujejo naslednji mesec, ko je oddan davčni obračun za preteklo leto.

Kakšni so dejanski stroški s.p.?

davčno svetovanje

Izračun osnove pri običajnem sp

Tudi pri samostojnem podjetniku, ki vodi poslovne knjige in ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov, je potreben izračun. Spet je izhodišče enako, torej zaporedna številka 9 davčnega obračuna, ki pa je izračunana nekoliko drugače, saj vsebuje prihodke, odhodke in tudi izločene davčno nepriznane odhodke. Nato se prištejejo obračunani preteklega leta, vsoto znižamo za 25 odstotkov in rezultat predstavlja letno osnovo za prispevke tekočega poslovnega leta.

 

KJE BOMO LAHKO KORISTILI 100€ TURISTIČNIH BONOV?

 

Primer 2: višina prispevkov za sp (dejanski)

Obdobje poslovanja preteklega leta: 01.01.2020 – 31.12.2020

Doseženi prihodki: 150.000 eur +

Stroški/odhodki: 110.000 eur –

Reprezentanca: 1.000 eur +

Obračunani prispevki: (11*401,98+385,42) 4.807,20 eur +

= 150.000 – 110.000 + 1.000 + 4.807,20 = 45.807,20 eur – 25% znižanje = 34.355,40 eur / 12 mesecev poslovanja = 2.862,95 eur

Iz izračuna je razbrati, da bo znašala nova mesečna osnova za prispevke 2.862,95 evrov, torej je višina prispevkov za sp 1.093,65 evrov na mesec. Enako kot pri normirancu, se tudi pri teh samostojnih podjetnikih po novem izračunu prispevki obračunajo in plačujejo z naslednjim mesecem, po oddaji davčnega obračuna za preteklo leto.

 

Izračun dohodnine

 

Višina prispevkov za sp – sprememba osnove za prispevke

Osnovo za prispevke samostojni podjetnik lahko »samovoljno« zniža za 20 odstotkov, v kolikor meni, da je izračunana osnova previsoka glede na pričakovane rezultate tekočega poslovnega leta. Zviševanje osnove je prav tako mogoče in je omejeno le do najvišje osnove, ki znaša 6.496,70 evrov, višina prispevkov za SP je v tem primeru 2.481,75 evrov mesečno.

 

Želim se prijaviti na e-novice

Višina prispevkov za sp – popoldanski sp

Višina prispevkov za SP, ki opravlja dopolnilno dejavnost, poleg redne zaposlitve, tako imenovani popoldanski SP, ni odvisna od poslovnega izida ali višine prihodkov. Ne glede na dosežen rezultat so višine pavšalnih zneskov določene fiksno z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju in z Zakonom o pokojninskem zavarovanju. Trenutno znaša višina prispevkov za popoldanski sp 77,29 evrov (38,61 + 38,68).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja