Go to Top

Plačan dopust – primerjava pravic v Sloveniji in sosednjih državah EU

Plačan dopust je ena izmed pomembnejših pravic delavcev v delovnem razmerju.

Plačan dopust pomeni, da ima delavec v vsakem koledarskem letu pravico do plačane odsotnosti z dela v minimalnem trajanju, kot je določeno z veljavnimi predpisi. Na ravni Evropske unije (EU) je sprejeto skupno pravilo, da plačan dopust ne more trajati manj kot 4 tedne v posameznem koledarskem letu. Številne države članice pa svojim delavcem zagotavljajo minimalni letni dopust v daljšem trajanju.

Izračunajte si plačo!

Plačan dopust v Sloveniji

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima vsak delavec pravico do najmanj 4 tednov plačanega letnega dopusta.

Do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta imajo po zakonu pravico delavci:

  • ki imajo status starejšega delavca,
  • ki so invalidi ali imajo najmanj 60-odstotno telesno okvaro,
  • ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Delavci, ki imajo otroke, ki še niso dopolnili 15 let, imajo pravico do enega dodatnega dneva za vsakega otroka. Mladoletnim delavcem pa pripada 7 dodatnih dni dopusta.

Daljše trajanje letnega dopusta od zakonsko določenega, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pa pogodbo o zaposlitvi. Kako pa je v sosednjih državah?

DODATNI DNEVI DOPUSTA- Kdaj vam pripadajo?

 

pravno svetovanje

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Plačan dopust v sosednjih državah – Avstrija

Avstrijska delovnopravna zakonodaja zagotavlja zaposlenim delavcem pravico do najmanj 5 tednov plačanega dopusta.

Invalidi in mladoletni zaposleni načeloma niso upravičeni do dodatnih dni plačanega dopusta, razen če je to določeno z veljavno kolektivno pogodbo ali dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Plačan dopust na Hrvaškem

Tako kot v Sloveniji, tudi hrvaška delovnopravna zakonodaja priznava delavcem minimalno 4 tedne plačanega letnega dopusta. Mladoletni delavci in delavci, ki delajo v težkih delovnih pogojih, imajo pravico do najmanj 5 tednov plačanega dopusta.

S kolektivnimi pogodbami, pravilnikom o delu ali pogodbo o zaposlitvi se lahko v korist delavca določi daljše trajanje plačanega dopusta. Okoliščine, ki se pri tem upoštevajo pa so predvsem delovna doba, starost, družinski status, zahtevnost dela in delovni pogoji ter uspešnost pri delu.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Plačan dopust v Italiji

Plačan dopust za delavce v Italiji je zagotovljen za trajanje do štirih tednov.

Dodatni dnevi plačanega letnega dopusta se določajo s kolektivnimi pogodbami, ki običajno priznavajo dodatne dneve dopusta glede na doseženo delovno dobo.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Plačan dopust na Madžarskem

Tudi delavci na Madžarskem imajo pravico do plačanega dopusta v trajanju najmanj 20 delovnih dni (osnovni dopust).

Dodatni dnevi dopusta pripadajo delavcem glede na njihovo starost, in sicer:

  • 1 delovni dan za starost najmanj 25 let,
  • 2 delovna dneva za starost najmanj 28 let,
  • 3 delovni dnevi za starost najmanj 31 let,
  • itd.

Želim se prijaviti na e-novice

Poleg navedenega zakonodaja priznava delavcem dodatne dneve dopusta glede na osebne okoliščine delavcev: mladoletnost, skrb za otroke pod 16 let starosti, težki delovni pogoji, invalidnost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja