Go to Top

Delovna doba v tujini; kako vpliva na vaše pravice

Delovna doba v tujini  – kako ta vpliva na vaše pravice?

Delovna doba v tujini  lahko vpliva tudi na vaše pravice – to je dejstvo, ki ga spoznava vedno več Slovencev, ki si iščejo prav takšno delo. Na kaj morate torej biti pozorni? V nadaljevanju članka vam predstavljamo vse bistvene informacije, če del svoje poklicne poti opravljate v tujini.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delovna doba v tujini in dokazila

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravnega pojma delovna doba ne opredeljuje. Njegova vsebina je prepuščena urejanju v posameznih kolektivnih pogodbah. Ker potrdila za dokazovanje delovne dobe, dopolnjene v tujini, niso formalno predpisana, se pogosto uporabljajo potrdila o pokojninski dobi v tujini, ki so dogovorjena za področje uveljavljanja pokojninskih pravic.

pravno svetovanje

 

Delovna doba v tujini in dodatek pri plači

Posamične kolektivne pogodbe urejajo tudi zakonsko obvezo izplačila dodatka za delovno dobo. Če je v kolektivni pogodbi določen dodatek za skupno delovno dobo, se upošteva tudi delovna doba v tujini, seveda ob predložitvi ustreznih uradnih dokazil, da je delavec delo dejansko opravljal.

Želim se prijaviti na e-novice

Ali se delovna doba v tujini upošteva pri izplačilu jubilejne nagrade?

Izplačilo jubilejne nagrade podrobneje ureja posamezna kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Če kolektivna pogodba opredeljuje skupno delovno dobo, je potem to določba možno razlagati tako, da se upošteva delovna doba doma, kot tudi delovna doba v tujini.

računovodsko svetovanje

 

Delovna doba v tujini in dodatni dnevi dopusta

Določene kolektivne pogodbe določajo tudi pravico do dodatnih dni letnega dopusta na podlagi dosežene skupne delovne dobe. V skupno delovno dobo pa se všteva tudi delovna doba v tujini. Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake. Pokličite 01 6006 276 ali pišite na data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Delovna doba v tujini in upokojevanje

Ko pride čas upokojitve, je zelo pomembno, da se tudi pokojninska doba, ki jo je posameznik dopolnil izven Slovenije, upošteva za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine se po uredbi št. 883/04 sešteva vsa pokojninska doba, dopolnjena v različnih državah Evropskega gospodarskega prostora. Po sporazumih, ki jih je sklenila Slovenija, pa se sešteva pokojninska doba, dopolnjena v obeh državah pogodbenicah, če je to potrebno, pa tudi doba, dopolnjena v tretjih državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju. Ob tem je pomembno opozoriti, da se sešteva le tista pokojninska doba, ki se ne prekriva.

podjetniško svetovanje

 

Pokojnina v sorazmernem delu, če je delovna doba v tujini

Kadar so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine izpolnjeni le s seštevanjem pokojninske dobe, dopolnjene v drugih državah, se višina pokojnine odmeri v sorazmernem delu, za določitev pokojninske osnove za slovensko pokojnino pa se upoštevajo le plače, izplačane v Sloveniji. Določitev sorazmernega dela pomeni, da se pokojnina najprej odmeri v odstotku od osnove za vso skupno dobo (slovensko in tujo), tako izračunana višina pa se pomnoži s številom mesecev dobe, dopolnjene v Sloveniji, in deli s številom mesecev vse skupne dobe.

Če upokojenec uživa pokojnino v sorazmernem delu, se tudi druge pravice, kot so dodatek za pomoč in postrežbo ter letni dodatek, odmerijo v sorazmernem delu. Pri določitvi letnega dodatka pa se upošteva tudi višina tuje pokojnine.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja