Go to Top

Temperatura na delovnem mestu – je pri vas več kot 28 stopinj?

Temperatura na delovnem mestu bo v naslednjih dneh marsikje presegla 30 stopinj Celzija

Temperatura na delovnem mestu je področje, ki ga ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalci so dolžni zagotoviti varnost in zdravje delavcev, saj ima delavec pravico do varnega dela in delovnega okolja. Na podlagi zakona je izdan Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, v katerem so določene zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. Delodajalec mora te zahteve upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest.

Omenjeni zakon in pravilnik zajema tudi izobraževanje o varstvu in zdravju pri delu, ki ga organiziramo v podjetju Data. V okviru izobraževanja lahko udeleženci opravijo tudi teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Saj veste, da je usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu obvezno za vse delodajalce?

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Temperatura na delovnem mestu – obveznosti delodajalca

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Temperatura na delovnem mestu v prostorih med delovnim časom, mora ustrezati biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve (razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu).

Ali vaš delodajalec upošteva našteto? Je visoka temperatura na delovnem mestu vaš vsakdan, ki ga ne morete več prenašati? Razmislite o samozaposlitvi. Na VEM točki Data lahko hitro in brezplačno ustanovite podjetje. Svežim podjetnikom pa stojimo ob strani tudi z zanesljivimi računovodskimi storitvami, podjetniškim svetovanjem in izobraževanji, med katerimi so številna brezplačna.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Temperatura zraka

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer je o temperatura na delovnem mestu  povečana zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa. V teh prostorih temperatura zraka lahko preseže 28 stopinj, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 stopinj Celzija.

Temperatura na delovnem mestuTemperatura na delovnem mestu nad 28 stopinj C (tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur) je signal za delodajalca, da zagotovi ustrezno toplotno udobje in sprejme ustrezne ukrepe. Delodajalec lahko izvede začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. To so lahko:

 • prerazporeditev delovnih mest,
 • krajši delovni čas,
 • pogostejši in daljši odmori med delovnim časom,
 • ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov,
 • zmanjšanje intenzivnosti dela…

Skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa, seveda pa se lahko delodajalec odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov na primer zaradi narave delovnega procesa ne more vpeljati. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Temperatura tal

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti višja od 29 stopinj Celzija. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot dve uri dnevno, pa ne sme biti višja od 27 stopinj.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Kdaj delavec lahko odkloni delo na vročini?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu daje delavcu tudi pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi. Vsak primer odklonitve dela iz navedenega razloga je treba ustrezno obravnavati, saj gre za neposredno nevarnost ogrožanja življenja in zdravja.

Vendar Inšpektorat RS za delo ocenjuje, da občasno (zlasti poletno) zvišanje temperature v delovnih prostorih tudi prek 28 stopinj Celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca. Izjeme veljajo v primeru nekaterih kroničnih bolnikov, denimo pri kardiovaskularnih bolnikih.

Nasveti inšpektorata za delo

Inšpektorat RS za delo glede povišane temperature na delovnem mestu predlaga delodajalcem in delavcem še naslednje ukrepe:

 • pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočamo upoštevanje pravila -7 stopinj Celzija: temperatura zraka v delovnem prostoru naj ne bo več kot 7 stopinj Celzija nižja od zunanje temperature;
 • popijete lahko do tri litre brezalkoholnih pijač, priporočamo vodo;
 • oblecite se v lahka in zračna oblačila;
 • seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem  izpostavljen previsokim temperaturam;
 • izogibajte se slani prehrani in začimbam;
 • najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih (pozor: temperatura tam ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje);
 • ne pijte alkoholnih pijač;
 • najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
 • če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru – zaradi morebitnega nudenja medsebojne pomoči.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja