Go to Top

Varstvo pri delu – predlani 14 smrtnih poškodb

Varstvo pri delu v Sloveniji še ni optimalno urejeno. V letu 2016 je bilo prijavljenih 13.044 poškodb pri delu oziroma 15 poškodb na 1.000 zaposlenih. 14 poškodb je bilo žal usodnih.

Varstvo pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost. Delodajalec ga je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem. Tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja. Ali ste vedeli, da morate usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu obnavljati?Za ustrezno varstvo pri delu pa morate poskrbeti tudi samozaposleni. Tako usposabljanje kot tudi test iz varstva in zdravja pri delu lahko opravite pri nas na Dati.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Varstvo pri delu: obveznosti delodajalca

varstvo pri deluZakon o varnosti in zdravju pri delu pa nalaga delodajalcem tudi pisno ocenijo tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Varstvo pri delu v Sloveniji med drugimi spremlja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Glede na njihove zadnje podatke  imajo moški statistično gledano trikrat več možnosti za poškodbo pri delu.

Varnost pri delu se v praksi najbolj kruto manifestira skozi poškodbe. Veste, kdaj mora delodajalec poškodbo pri delu prijaviti? Poškodbe so namreč eden glavnih družbenih in gospodarskih problemov ter eden najpomembnejših negativnih kazalcev zdravstvenega stanja delovne populacije. Avtorji, ki raziskujejo poškodbe pri delu, navajajo, da gibanje gospodarstva, rast ali recesija, vplivajo na število poškodb, prav tako imajo poškodbe pri delu velike ekonomske posledice.

O vseh vidikih podjetništva, ki jih mora poznati novopečeni podjetnik, vas podučimo na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Najbolj ogroženi so mladi gozdarji…

Varnost pri delu je tema, na katero bi morali najbolj pogosto pomisliti mlajši moški. Sicer pa so v vseh starostnih skupinah poškodbe pri delu med moškimi pogostejše kot med ženskami. V letu 2016 se je poškodovalo največ moških v starostni skupini 15–19 let (61 poškodb na 1.000 zaposlenih). Za mlajše zaposlene namreč velja, da imajo manj delovnih izkušenj, zato morajo biti bolj pozorni na varnost pri delu. Poleg tega so mlajši delavci so slabše usposobljeni kot starejši. Slednji pa najbrž tudi ne opravljajo več posebno nevarnih del.

Najbolj ogrožen del aktivne populacije so moški, zaposleni v gozdarstvu, kjer v Sloveniji beležimo okoli 72 poškodb na 1.000 zaposlenih, in v rudarstvu s 47 poškodbami na 1000 zaposlenih.

Po pogostosti poškodb glede na gospodarsko dejavnost izstopajo še naslednja področja:

– oskrba z vodo,

– ravnanje z odplakami in odpadki,

– saniranje okolja,

– predelovalno dejavnost ter

– gradbeništvo.

Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in pomembnih novic!

…med ženskami pa gostinke

Največ poškodb pri delu med ženskami je bilo registriranih v gostinstvu (15 na 1.000 zaposlenih). V predelovalnih dejavnostih so se ženske najpogosteje poškodovale v proizvodnji živil in predelavi lesa.

Nezgode se najpogosteje dogajajo v podjetjih, ki zaposlujejo od 50 do 99 zaposlenih. Najbolj pogosto poškodovan del telesa pa so prsti na rokah.

Resnost in pogostost poškodb pri delu prikazuje bolniška odsotnost. V letu 2016 je bilo v Sloveniji 14.106 primerov bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu (2 % vseh primerov) in s tem izgubljenih 696.390 dni dela za polni delovni čas (6 % vseh dni bolniške odsotnosti). V povprečju je taka bolniška odsotnost trajala 49 koledarskih dni.

Pri regijski primerjavi v zadnjih letih po številu poškodb pri delu na 1.000 zaposlenih izstopata koroška in savinjska statistična regija. Po podatkih za leto 2016 je bilo na Koroškem za 39 %, v savinjski regiji pa za 19 % več poškodb pri delu kot v celotni državi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja