Go to Top

Starejših delavcev delodajalci ne smejo odpuščati brez utemeljitve

Starejših delavcev se brez utemeljitve ne sme odpustiti

Starejših delavcev delodajalci ne smejo odpustiti brez utemeljevanja, če je delavec izpolnjeval pogoje za starostno upokojitev. Tako je odločilo ustavno sodišče – razveljavili so ureditev v zakonu o delovnih razmerjih in o zakonu o javnih uslužbencih. S to ureditvijo je bilo določeno, da je delodajalec lahko iz poslovnih razlogov brez utemeljevanja delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, če je delavec izpolnjeval pogoje za starostno ureditev.

Informativni izračun plače

Starejših delavcev brez utemeljitve delodajalec ne sme odpustiti

Glede vprašanj delovnega prava vam lahko svetujejo tudi pravni svetovalci našega podjetja DATA. Za plačljivo svetovanje lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na [email protected] ter se dogovorite za termin. To, da delodajalci starejših delavcev ne sme odpustiti brez utemeljenih razlogov, je odločilo ustavno sodišče. Takšna ureditev namreč izključuje vsebinsko utemeljitev odpovedi kot bistveni element zaščite delavcev pred neutemeljeno odpovedjo.

Ustanovitev podjetja

Odpuščanje oz. prisilno upokojevanje starejših delavcev je bilo sprejeto v PKP 7

Odpuščanje starejših delavcev oz. prisilno upokojevanje je bilo določeno v sedmem interventnem zakonu (PKP 7). Ta je bil sprejet pred slabim letom. Več o tem smo pisali v tem prispevku. Na kratko pa povzemimo, kaj je PKP 7 določal. Tam je bilo določeno, da je lahko delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi brez utemeljenega razloga. Odpovedni rok je bil 60 dni, pogodba se pa se je lahko odpovedala, če je delavec izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. PKP 7 je tudi predvideval, da ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom ZDR-1 (tako kot velja za odpoved iz poslovnih razlogov). Višina odpravnine je tako vezana na delavčevo plačo in njegovo delovno dobo.

Udeležite se našega seminarja Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?!

pravno svetovanje

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO NA DATI!

Kaj je odločilo ustavno sodišče glede odpuščanja starejših delavcev?

Ustavno sodišče je odločilo, da mora za odpoved obstajati utemeljen razlog, ki je povezan s sposobnostjo ali vedenjem delavca ali z operativnimi potrebami konkretnega delodajalca, ki upravičuje odpoved. Izključitev obveznosti delodajalca, da utemelji poslovni razlog, pa delavce, pri katerih bi na podlagi izpodbijane ureditve prišlo do odpovedi, tudi prikrajša za ustrezno delovnopravno varstvo glede prenehanja delovnega razmerja, saj izpodbijana ureditev ne omogoča vsebinskega preizkusa utemeljenosti razloga za odpoved.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Kaj bo zdaj s tistimi starejšimi delavci, ki so jih odpustili?

Odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile starejšim delavcem vročene na podlagi iz PKP 7, so bile oz. njihovo učinkovanje je bilo zadržano s februarskim sklepom ustavnega sodišča. Z razveljavitvijo te ureditve pa so odpovedi pogodb o zaposlitvi prenehale pravno veljati in učinkovati. Za tiste starejše delavce, ki so dobili odpoved in jim odpovedni rok 60 dni še ni potekel, tako velja, da se obravnavajo, kot da odpovedi ne bi dobili.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja