Go to Top

Odpoved delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja je ukrep, na podlagi katerega preneha veljati sklenjena pogodba o zaposlitvi in s tem delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Medtem ko lahko delavec pogodbo odpove brez obrazložitve, pa lahko delodajalec odpove pogodbo le, če za to obstaja utemeljen razlog. V današnjem prispevku se bomo omejili na odpoved delovnega razmerja v primerih, ko delodajalec delavcu ni več zmožen nuditi dela, za katerega sta sklenila delovno razmerje. Gre torej za odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Odpoved delovnega razmerja naj bo vedno zadnji in skrajni ukrep, zato je priporočljivo, da delodajalec predhodno presodi ali je zaposlitev delavca mogoče ohraniti z:

V primeru, ko delodajalec oceni, da delavcu v nobenem primeru ne bo več mogel zagotavljati dela, pa pride v poštev odpoved delovnega razmerja  iz poslovnega razloga.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Da bo odpoved delovnega razmerja zakonita, pa je potrebno upoštevati predpisane postopke in delavce seznaniti z njihovimi pravicami ob odpovedi.

Kako torej pravilno izvesti odpoved delovnega razmerja iz poslovnega razloga in kakšne so obveznosti delodajalca v tem primeru?

Za vas spremljamo aktualno dogajanje in novosti s področja podjetništva – ostanite na tekočem:

Želite registrirati s.p.?

Poslovni razlogi za odpoved delovnega razmerja

O poslovnem razlogu za odpoved delovnega razmerja govorimo v primerih, ko gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

Gre za redno odpoved delovnega razmerja, pri kateri je potrebno upoštevati zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjen odpovedni rok.

Odpovedni rok pri odpovedi iz poslovnega razloga

Odpovedni rok je odvisen od trajanja zaposlitve delavca pri delodajalcu in znaša:

  • do enega leta zaposlitve delavca pri delodajalcu – 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve delavca pri delodajalcu – 30 dni.

Nad dve leti zaposlitve delavca pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Preberite še: Jubilejna nagrada

Oblika in vsebina odpovedi delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja ima predpisano vsebino in obliko. Obvezno mora biti izražena v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi obrazložiti dejanski razlog za odpoved. Delavca pa mora tudi obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah, ki jih ima iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

V odpovedi naj delodajalec delavca obvesti tudi o pravici do izrabe preostanka letnega dopusta, odpovednem roku in odpravnini.

Da bo odpoved sestavljena v skladu z zakonom in bo vsebovala vse potrebne elemente, priporočamo, da delodajalec pripravo dokumentacije zaupa pravniku podjetja ali zunanjemu pravnemu strokovnjaku.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pripravljeno pisno odpoved pogodbe mora delodajalec vročiti delavcu osebno. Praviloma se odpoved vroča osebno v prostorih delodajalca, delavec pa jo je dolžan prevzeti. Če delavec odkloni vročitev odpovedi, se kljub temu šteje, da je bila vročitev opravljena.

Dokazno breme za vročitev je v tem primeru na strani delodajalca, zato je priporočljivo, da je ob vročitvi odpovedi prisotna vsaj še ena oseba kot priča.

Če delavcu odpovedi ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, se ta lahko pošlje po pošti po pravilih vročanja v pravdnem postopku (osebno vročanje) – kuverta obr. 0,42 – 3.

Pri pripravi celotne dokumentacije vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Vas zanima še: Dodatek za nočno delo?

Pravica do odpravnine, če je delavcu vročena odpoved delovnega razmerja

Če delodajalec odpove pogodbo iz poslovnega razloga, je dolžan delavcu izplačati tudi odpravnino, a le, če je delavec pri njem zaposlen več kot eno leto. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec v zadnjih treh mesecih preden mu je bila vročena odpoved delovnega razmerja. Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Delavec je lahko upravičen do odpravnine tudi, če je zaposlen za določen čas.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obveščanje ZRSZ in odjava delavca iz zavarovanja

Ko je odpoved delovnega razmerja delavcu vročena, je delodajalec dolžan o tem obvestiti tudi Zavod za zaposlovanje. Obveščanje poteka v elektronski obliki prek aplikacije eDor.

Ob izteku odpovednega roka je potrebno delavca odjaviti iz obveznih socialnih zavarovanj. Delodajalec odjavo opravi prek sistema SPOT z obrazcem M2 ali na najbližji SPOT točki.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja