Go to Top

Spremembe pri oddaji nepremičnin – kaj se je spremenilo?

Spremembe pri oddaji nepremičnin veljajo že od 1.1.2022

Spremembe pri oddaji nepremičnin so občutne, in jih zavezanci pozdravljajo, saj davčno razbremenjuje tovrstne dohodke fizičnih oseb. Kakšne so torej spremembe pri oddaji nepremičnin? Če bi tudi vi potrebovali pomoč pri tolmačenju novega dohodninskega zakona, vam lahko pri tem pomagajo naši davčni svetovalci. Odgovorijo vam lahko na vse vaše davčne dileme – za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Spremembe pri oddaji nepremičnin – kakšne so?

Z novelo Zakona o dohodnini so sprejete spremembe pri oddaji nepremičnin tako glede višine stopnje davka kot višine priznanih normiranih odhodkov. S 1.1.2022 velja nižja stopnja davka za dohodke od oddaje premoženja v najem v višini 15 odstotkov (prej 27,5 %), medtem kot so normirani odhodki s tem letom priznani v višini 10 odstotkov (prej 15 %).

Odprite s.p. ali d.o.o. – pokličite na 01/600-1530 ali pišite na data@data.si!

Fizična oseba – najemodajalec

Najemodajalci, fizične osebe, ki oddajajo nepremičnine v dolgoročni najem, nimajo posebej registrirane samostojne dejavnosti, zato plačujejo davek od oddaje sproti ob prejemu nakazila. Tisti najemodajalci, ki oddajajo nepremičnino v najem drugi fizični osebi, morajo izpolniti kar nekaj obrazcev in jih pravočasno posredovati pristojnemu finančnemu uradu (eDavki). V kolikor pa fizična oseba oddaja nepremičnino v najem poslovnemu subjektu (družbi, zavodu, s.p. ipd.) potem sam ni zavezan k poročanju. V tem primeru je izplačevalec dolžan zanj pravočasno (v 5 dneh od izplačila dohodka) poročati o izplačanem dohodku, preko portala eDavki, na obrazcu REK-2.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2022?

računovodsko svetovanje

Prijavite se na seminar Sobodajalec ali s.p.!

Primerjava 2021 – 2022

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zaradi spremembe pri oddaji nepremičnin bo občutna razlika pri neto nakazilih najemnine pri tistih najemodajalcih, ki imajo pogodbeno dogovorjen bruto znesek najemnine. Spodnja tabela prikazuje razliko v izračunu in obdavčitvi ob prejeti najemnini 1.000 evrov bruto. Prejemnik bo z letošnjim letom deležen višjega izplačila v višini 99 evrov (na mesečni ravni).

Primerjalni izračun najemnine:

(zneski v EUR) Izračun do 31.12.2021 Izračun od 01.01.2022
bruto 1.000 1.000
normirani odhodki 150 15% 100 10%
davčna osnova 850 900
davek 234 27,5% 135 15%
neto nakazilo 766 865

Spremembe pri oddaji nepremičnin pa ne vplivajo na uveljavitev dejanskih stroškov. Najemodajalci imajo še vedno možnost zmanjšanja davčne osnove za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Rok za uveljavitev je 15. januar za preteklo leto in sicer na podlagi predpisanega obrazca.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Pomembna novost s 01.01.2022

Najemodajalci, fizične osebe, imajo na podlagi spremembe pri oddaji nepremičnin, možnost izbire glede obdavčitve dohodka iz oddaje v najem. Ali izberejo enkratno, končno obdavčitev po davčni stopnji 15 odstotkov ali pa izberejo t.i. sintetično obdavčitev, po dohodninski lestvici. Ob tej drugi izbiri se dohodek všteva v letno davčno osnovo, skupaj z vsemi drugimi dohodki najemodajalca, npr. plačo. Zavezanci bodo izbiro uveljavljali kot ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Plačani davki od oddaje nepremičnine se bodo v tem primeru upoštevali kot plačana akontacija. Glede na spodnji izračun bo odločitev najemodajalca glede uveljavitve spremembe pri oddaji nepremičnin in upoštevanje dohodka v letni izračun temeljil predvsem na dejstvu, koliko znašajo ostali dohodki davčnega leta.

Primerjalni izračun obdavčitve 2022:

(zneski v EUR) prejeta najemnina 2022
bruto 10.000
normirani odhodki 1.000 10%
davčna osnova 9.000
davek 1.350 15%
neto nakazilo 8.650

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

 PLAČA + NAJEMNINA (zneski v EUR)
bruto plače 50.000  +
bruto najemnina 10.000  +
prispevki od plač 11.050  –
normirani odhodki 1.000  –
splošna olajšava 4.500  –
davčna osnova 43.450  =
davek/dohodnina* 11.661
akontacije od plač 8.691  –
akontacije od najemnine 1.350  –
doplačilo dohodnine 1.620  =

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

 SAMO PLAČA (zneski v EUR)
bruto plače 50.000  +
prispevki od plač 11.050  –
splošna olajšava 4.500  –
davčna osnova 34.450  =
davek/dohodnina* 8.691
akontacije od plač 8.691  –
doplačilo dohodnine 0  =

*upoštevana nova letna dohodninska lestvica 2022:

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih
Nad Do
8.755,00         16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80      + 26 %  nad  8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50      + 33 %  nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00      + 39 %  nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40      + 45 %  nad 74.160,00

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja