Go to Top

Rebalans državnega proračuna – kam bo šla milijarda evrov rezerve?

Rebalans državnega proračuna ima za letošnje leto dobre 4 milijarde evrov primanjkljaja in milijardo evrov proračunske rezerve. Vlada se je namreč odločila, da se bodo vsi stroški, nastali zaradi koronavirusa, financirali iz rezerve. Rebalans državnega proračuna bo sprejet konec tega meseca, čakamo pa še na predlog sprememb proračuna za leti 2021 in 2022.

Informativni izračun plače

V podjetju DATA d. o. o. za vas organiziramo brezplačni webinar Ukrepi delodajalcev v času koronavirusa. Zakon je bil namreč večkrat spremenjen in je pri delodajalcih povzročil številne negotovosti. Udeležite se seminarja, ali pa se odločite za individualno strokovno svetovanje. Naši pravniki imajo namreč dolgoletne izkušnje in sledijo vsem novostim na področju delovnega prava. Pišite nam na data@data.si. 

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Rebalans državnega proračuna bo sprejet konec meseca

Konec avgusta je vlada potrdila predlog za rebalans državnega proračuna. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 14,3 milijarde evrov. Prihodki v predlogu za rebalans državnega proračuna so v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 14,7 %, kar znaša 1,6 milijarde evrov. Odhodki so v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 29,3 odstotka oz. za 3 milijarde evrov. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije, nižje potrošnje, nižje zaposlenosti, slabših poslovnih rezultatov podjetij in vseh sprejetih ukrepov za zaščito prebivalcev in gospodarstva.

Četrti protikoronski paket

Rebalans državnega proračuna ima tako za letošnje ima dobre 4 milijarde evrov primanjkljaja in milijardo evrov proračunske rezerve.  Rebalans državnega proračuna bo sprejet konec tega meseca. Vlada si je za 3 mesece tako pripravila milijardo evrov rezerve. S sprejetim predlogom za rebalans državnega proračuna bo nastal 9,3- odstoten primanjkljaj v proračunu. Država je sicer za letošnje leto načrtovala presežek.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Stroški zaradi koronavirusa se financirajo iz rezerve

Splošna proračunska rezerva je rezerva za primere, ko se pojavi potreba, ki ni bila predvideva v proračunu ali pa zanjo ni bilo dovolj sredstev. Vlada se je odločila, da se vsi stroški, ki so nastali zaradi koronavirusa financirajo iz rezerve.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Rezervo so oblikovali na podlagi negotovosti glede makroekonomskih in epidemioloških razmer. Do konca leta se bodo aktivno izvajali ukrepi za skrajšani delovni čas, do konca septembra je podaljšan tudi ukrep čakanja na delo, iz rezerve pa se bodo črpala tudi sredstva za turistične bone. Rebalans državnega proračuna bo pokril tudi še neizvedene ukrepe kot so:

 • povračilo sredstev programa izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
 • finančni instrumenti za avtoprevoznike,
 • stroški za oddajo presežnih količin odpadne embalaže,
 • finančna nadomestila v kmetijstvu,
 • ukrepi v vinskem sektorju,
 • financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži in pri zavodu za zaposlovanje itd.

Če ta rezerva ne bo porabljena, bo načrtovani primanjkljaj za toliko manjši.

Četrti protikoronski paket

Prednostna področja predloga sprememb proračuna za leti 2021 in 2022

Čakamo še na priprava predloga sprememb proračuna za leto 2021 in 2022. Vlada ju mora v obravnavo v DZ poslati do 1. oktobra. Med prednostna področja spadajo:

 • reforme in investicije na področju socialne in pokojninske zakonodaje,
 • izboljšana učinkovitost v šolstvu in znanosti,
 • sistemski ukrepi na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe,
 • investicije, ki bodo pripomogle k okrevanju in gospodarski rasti ter odpiranju delovnih mest,
 • okoljske in energetske politike.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja