Go to Top

Prijava na delovno mesto – kaj mora vsebovati?

Prijava na delovno mesto in objava prostega delovnega mesta

Prijava na delovno mesto je prvi korak k novi zaposlitvi. Delodajalci so po zakonu obvezani prosto delovno mesto objaviti, razen v zakonsko določenih primerih. Delodajalec mora v oglasu izpostaviti pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se poteguje za prosto delovno mesto. Pravila o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov so urejena s Pravilnikom.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kaj mora vsebovati prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto mora vsebovati naziv delodajalca in naziv delovnega mesta, za katerega se potegujete. Kandidatova prijava na delovno mesto mora izkazovati tudi izpolnjevanje zahtevanih pogojev, katere je delodajalec navedel v oglasu. Dandanes je postala praksa, da prijava na delovno mesto obsega tudi priložen življenjepis kandidata.

računovodsko svetovanje

Prijava na delovno mesto in pravice iskalcev zaposlitve

Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve pri zaposlovanju zagotavljati enako obravnavo. In sicer ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske. Izjema je, če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.

Vas zanima tudi: Samozaposlitev ali zaposlitev?

Prijava na delovno mesto je bila uspešna, kaj sledi?

Razgovor za službo

Če je delodajalca vaša prijava na delovno mesto pritegnila, ste prejeli vabilo na razgovor. Razgovor za službo lahko poteka v več krogih. Poleg običajnih vprašanj vas lahko delodajalec napoti tudi na psihometrično testiranje. Za kandidata je bistveno, da pozna svoje pravice, katere podatke mora posredovati bodočemu delodajalcu ter katerih informacij mu ni treba izdati. Če vas na razgovoru vprašajo o vašem odpovednem roku, spada ta informacije med tiste, ki ste jih dolžni delodajalcu povedati. Informacija se namreč nanaša na možnost opravljanja dela, za katerega se potegujete. Če pa vas delodajalec sprašuje o vašem zasebnem življenju (npr. o načrtovanju družine), teh informacij nikakor niste dolžni razkriti.

Preizkus znanja

Delodajalec lahko v postopku izbire kandidata zahteva, da kandidati opravijo preizkuse znanja, ki se nanašajo na delo, za katerega je bilo objavljeno prosto delovno mesto.

pravno svetovanje

Kakšne so pravice izbranega kandidata?

Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi. Praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, da si delavec lahko vzame čas ter se o njeni vsebini lahko še s kom posvetuje. Pisno pogodbo o zaposlitvi pa mu predloži ob njeni sklenitvi.

Prijavite se na e-novice

Kaj pa neizbrani kandidati?

Vsaka prijava na delovno mesto pomeni tudi obveznost za delodajalca. Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire kandidatov pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. Obvestilo lahko delodajalec pošlje na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja