Go to Top

Prehajanje meja: drugačni pogoji za vstop v Slovenijo!

Prehajanje meja v času epidemije je sicer odsvetovano, a mnogi potniki se zaradi takšnih in drugačnih razlogov vseeno odločijo za pot. Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden v luči novih ukrepov med prazniki zaostrila pogoje za vstop v Slovenijo iz rdečih držav. Prehajanje meja bo po novem deležno številnih sprememb, ki so v veljavi od 25. decembra 2020. Katerih?

Informativni izračun plače

Delodajalci, v primeru, da je delavcu odrejena karantena, lahko uveljavljate pravico do povračila nadomestila plače. Pri naši pravni službi lahko preverite, kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice. Za individualno svetovanje pišite našim izkušenim pravnicam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prehajanje meja: drugačni pogoji za vstop v Slovenijo!

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 predvideva številne spremembe, kar zadeva prehajanje meja. V nadaljevanju članka si preberite, katere.

1. Prehajanje meja in barvni seznami držav

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Ostaja le rdeči seznam (države z visokim tveganjem za okužbo).

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Če države ni na rdečem seznamu, velja, da v njej ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in predložitve negativnega testa.

Prehod meje v času epidemije: vam zaradi službene poti sledi karantena?

2. Prehajanje meja in veljavnost negativnega testa

Kot izjema za vstop brez odrejene karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. V nasprotnem primeru bodo potniki napoteni v karanteno na domu, upoštevajo pa se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Informativni izračun dnevnice

Prehajanje meja brez testa in karantene: kdo je upravičen?

Prehajanje meja brez brez napotitve oziroma odločbe za karanteno ali predložitve negativnega izvida testa se dovoli le sedmim izjemam, in sicer:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni izmed držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja. Za to ima dokazilo oziroma podpisano izjavo, s katero lahko utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega in to ob prehodu meje izkazuje s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po prehodu meje;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki opravlja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je to po opravljeni naloge mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. osebi z diplomatskim potnim listom.

Pravni nasvet

Karantena kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

4. Prehajanje meja: katere izjeme niso več v veljavi?

Prehajanje meja zaradi:

 • vključenosti v vzgojo in izobraževanje,
 • zaradi nujnih poslovnih razlogov oziroma službene poti,
 • zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega,
 • za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje,
 • zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani,
 • zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi,

ni več v veljavi.
Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja