Go to Top

Pravice delavcev ob prazniku dela

Prvega maja slavimo praznik dela, ki po celem svetu obeležuje dosežene pravice delavcev. Na 1. maj so leta 1886 v Chicagu potekale krvave demonstracije, kjer so delavci postavili zahtevo po 8-urnem delovniku in drugih delavskih pravicah.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delovni čas in pravice delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v osnovi ne določa 8-urnega delovnika, temveč določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Razporeditev delovnega časa pa je odvisna od same pogodbe o zaposlitvi oziroma določb v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca. Zakon omogoča izbiro enakomerno ali neenakomerno razporejenega delovnega časa, pri čemer ob enakomerni razporeditvi delovnik ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu.

Pravice delavcev, ki delajo ponoči

Nočno delo je opredeljeno kot delo, ki se opravlja med 23.00 in 6:00 uro. Delavci, ki vsaj tretjino svojega delovnika opravijo ponoči, imajo pravico do posebnega varstva, ki obsega zlasti daljši dopust in ustrezno prehrano med delom.

Pravni nasvet

Pravice delavcev do odmora in počitka

Delavcem, ki delajo polni delovni čas, pripada pravica do odmora v obsegu 30 minut, poleg tega pa mu med dvema delovnima dnevoma pripada počitek, ki traja vsaj 12 ur. Na tedenski ravni delavcu pripada tudi tedenski počitek, ki traja neprekinjenih 24 ur.

Ostanite na tekočem z dogajanjem na področjih pravne zakonodaje, davkov in sprememb v računovodstvu.

Prijavite se na e-novice

Pravice delavcev povezane z letnim dopustom

Delavcu že s samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi pripada pravica do letnega dopusta. Če je delavec zaposlen za polni delovni čas in dela 5 dni v tednu, mu pripada minimalen dopust v obsegu 4 tednov. Dodatni dnevi dopusta pripadajo delavcu na podlagi izjem, ki jih določa ZDR-1, določil kolektivne pogodbe in internega akta delodajalca o letnem dopustu. Delavec, kateremu pripada letni dopust, je upravičen tudi do regresa za letni dopust.

podjetniško svetovanje

Pravice delavcev za enako plačilo

Delodajalec je po zakonu dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol. Načelo enakega plačila za enako delo je bilo uvedeno leta 1957, razlike med plačami moških in žensk pa so še vedno prisotne. Delavec, ki sumi na diskriminacijo pri plačilu, lahko uveljavlja pravico do enakega plačila.  Delavec mora navesti vsa dejstva, s katerim upravičuje dejstvo, da gre za diskriminacijo, pri čemer bo moral delodajalec dokazati, da diskriminacije ni bilo in da ni kršil načela enakega obravnavanja. Dokazno breme je torej na delodajalcu.

računovodsko svetovanje

Pravice delavcev, ki še niso dopolnili 18 let

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let. Mladoletni delavec pa ne sme opravljati nevarnih del, ki jih taksativno določa ZDR-1 v 191. členu. Mladoletnim delavcem ni možno odrediti nočnega, niti nadurnega dela, pripada pa jim povečan obseg letnega dopusta v obsegu 7 delovnih dni.

Pravice delavcev, ki spadajo v varovane kategorije

Delovnopravna zakonodaja posebej ščiti ženske, kar se kaže v prepovedi dela v rudnikih, posebnem varstvu v času nosečnosti in starševstva. Kot že omenjeno zakon posebej ureja pravice delavcev, ki so še mladoletni. Posebnega varstva so deležni tudi starejši delavci, to so delavci, ki so že dopolnili 55 let starosti. Njihovo varstvo se nanaša predvsem na prepoved opravljanja nočnega in nadurnega dela, veljajo pa tudi posebne določbe glede odpovedi delovnega razmerja starejšim delavcem.

Morda vas zanimajo še naslednje tematike:

  1. Dodatek za delovno dobo
  2. Minulo delo
  3. Regres za upokojence 2021
  4. Dodatni dnevi dopusta
  5. Jubilejna nagrada
  6. Dodatek za nočno delo

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja