Go to Top

Ponovna zaposlitev upokojenca

Ponovna zaposlitev upokojenca je seveda možna! Upokojenec se ponavadi za to odloči zaradi želje po delu, aktivnosti, ali pa zgolj zaradi potrebe, in sicer zaradi majhne pokojnine. Za odgovore na dodatna vprašanje se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Ponovna zaposlitev upokojenca pomeni, da se uživalec pokojnine ponovno zaposli oziroma prične opravljati dejavnost. Uživalec pokojnine je tisti, ki je prejemnik starostne, predčasne, vdovske, družinske, ali invalidske pokojnine.

V kolikor upokojenec ponovno začne opravljati delo oziroma dejavnost (pridobi status zavarovanca), mu pokojnina v tem času miruje. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije (ZPIZ-1) ne omogoča hkratnega statusa zavarovanca in upokojenca. Zato se morajo uživalci zgoraj navedenih pokojnin, ponovno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Ponovna zaposlitev upokojenca in vključitev v zavarovanje

V času ponovne vključitve v zavarovanje, jim pravica do pokojnine kot že navedeno miruje, izjema je invalidska pokojnina. Namreč uživalec invalidske pokojnine z dnem vzpostavitve statusa zavarovanca, izgubi pravico do pokojnine. V kolikor bi tak uživalec pokojnine zopet želel pridobiti pravico iz invalidskega zavarovanja, bo potreben ponovni postopek ocenitve njegove delovne zmožnosti.

Izjema pa je zopet za invalidske upokojence s statusom vrhunskega športnika invalida. Takšnemu uživalcu z dnem vzpostavitve statusa zavarovanca, invalidska pokojnina miruje. Vendar le, če se zaposli v državni upravi kot športnik. Po prenehanju obveznega zavarovanja, se upravičencu ponovno začne izplačevati znesek že priznane in odmerjene pokojnine.

Pravni nasvet

Ponovna zaposlitev upokojenca in opravljanje kmetijske dejavnosti

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

ZPIZ-1 določa tudi izjemo za uživalca pokojnine, ki ponovno začne opravljati kmetijsko dejavnost. Ta se je dolžan ponovno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus. Pogoj je pa tudi, če tak uživalec pokojnine ni starejši od 63 let.

Ponovna zaposlitev upokojenca za krajši delovni čas oziroma kako je urejeno v primeru delne upokojitve?

ZPIZ-1 določa, da zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do delne pokojnine. In sicer slednje velja, če je v delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa. Enako izhaja iz določil zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

To velja tudi za tiste upokojence, ki prejemajo polno pokojnino in bodo sklenili delovno razmerje s krajšim delovnim časom (reaktiviranje). V slednjem primeru govorimo o začasnem ali občasnem delu upokojencev. Delo opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem.

Ponovna zaposlitev upokojenca predstavlja možnost za dodaten zaslužek. Če bi potrebovali pomoč pri sestavi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, se obrnite na pravne strokovnjake DATA.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja