Go to Top

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica

Pravico do opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji dokazuje odločba o priznanju poklicne kvalifikacije. Odločba posamezniku omogoča pravico do iskanja zaposlitve in opravljanje poklica pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane z enakimi poklicnimi kvalifikacijami. Gre za opravljanje reguliranega poklica, za katerega se je posameznik usposobil v državi članici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švicarski konfederaciji. Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje reguliranega poklica so priznane poklicne kvalifikacije. Vsaka država članica EU lahko določi pravne pogoje za opravljanje reguliranih poklicev. Da bi bilo lažje, so zato evropske institucije uvedle pravila za poenostavljeno vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij. Slovenija je sprejela Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Kakšen je postopek?

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri pristojnem organu za določen reguliran poklic. Kandidat je dolžan pri tem poravnati upravno takso za postopek. Vloge za priznanje poklicne kvalifikacije so različne. Namreč obstajajo trije sistemi priznavanja poklicnih kvalifikacij ter temu prilagojene vloge.

Kateri so sistemi priznavanja poklicnih kvalifikacij?

1. Avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij

Vas zanima odločba o priznanju poklicne kvalifikacije? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Avtomatično priznavaje temelji na usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti. To velja za sedem sektorskih poklicev. In sicer zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, veterinarje, farmacevte, babice in arhitekte.

2. Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja obrti, industrije in trgovine. Tudi to priznanje temelji na določenih pogojih.

V kolikor posameznik ne izpolnjuje minimalnih pogojev za avtomatično priznanje, se mu lahko izda odločba po splošnem sistemu.

3. Priznavanje po splošnem sistemu

Pristojni organ primerja usposobljenost vlagatelja z nacionalnim usposabljanjem. V kolikor ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu lahko naloži dopolnilni ukrep, in sicer da se te razlike odpravijo. Pristojni organ se lahko odloči za naslednja ukrepa:

  • preizkus znanja ali
  • prilagoditveno obdobje.

Pravni nasvet

Kdaj se izda odločba kandidatu?

Odločba o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica se kandidatu s strani pristojnega organa izda:

a) če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije;

b) ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Posameznik pridobi dovoljenje za opravljanje reguliranega poklica v RS, ko mu je vročena dokončna odločba o priznanju poklicne kvalifikacije.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja