Go to Top

Politična stranka – kako se jo ustanovi in kakšne so zahteve?

Politična stranka je v pravno-organizacijskem smislu združenje fizičnih oseb

Politična stranka je po definiciji združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke. Politična stranka sme v Republiki Sloveniji delovati le, če je registrirana v skladu z veljavno zakonodajo. Ste se kdaj vprašali kdo in na kakšen način lahko ustanovi politično stranko? Če je temu tako, lahko odgovor najdete v nadaljevanju. Mimogrede, v kolikor razmišljate o ustanovitvi podjetja, lahko to storite na naši Data točki! Za več informacij lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišite na [email protected].

Informativni izračun plače

Politična stranka kot združenje državljank in državljanov

Leto 2022 je volilno leto, saj nas čakajo tako volitve v državni zbor kot tudi volitve predsednika države. Zato bodo politične stranke letos še posebej dejavne. Ustanovitev in delovanje političnih strank podrobneje ureja Zakon o političnih strankah, ki določa tudi definicijo politične stranke. Politična stranka je tako v zakonu opredeljena kot združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike, v organe samoupravnih lokalnih skupnosti in v Evropski parlament.

Preberite tudi – Minimalna plača 2022 uradno 1074,43 evra!

pravno svetovanje

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Politična stranka – kdo jo lahko ustanovi?

Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih in poslovno sposobnih državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. Član stranke pa lahko postane vsak državljan, ki podpiše pristopno izjavo o članstvu. To velja ob pogojih, ki jih določa zakon o političnih strankah oziroma statut stranke. Mladoletne osebe, stare najmanj petnajst let, lahko postanejo člani mladinske organizacije kot sestavnega dela stranke. Člani stranke pa lahko takšni mladoletniki postanejo le s pisno privolitvijo zakonitega zastopnika.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Politična stranka – ustanovne izjave ustanoviteljev

Za ustanovitev stranke je potrebno zbrati najmanj 200 ustanovnih izjav ustanoviteljev. Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi stranke.

V ustanovno izjavo se vpiše:

  • ime in priimek, datum rojstva in državljanstvo,
  • začasno oziroma stalno prebivališče,
  • ime, skrajšano ime in kratico imena stranke,
  • izjavo, da sprejema statut stranke in njen program.

Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri notarju ali upravni enoti.

 PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Postopek ustanovitve politične stranke

Ustanovitelji morajo pri Ministrstvu za notranje zadeve vložiti zahtevo za registracijo. Zahtevi za vpis v register strank je potrebno priložiti:

  • 200 ustanovnih izjav,
  • statut in program stranke,
  • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in funkcionarja, ki v skladu s statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot odgovorna oseba,
  • grafično upodobitev znaka stranke.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Vpis v register političnih strank

Politična stranka lahko prične z delovanjem šele, ko je vpisana v register, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo izda odločbo o vpisu stranke v register, če je zahteva ustanoviteljev popolna in vsebuje vse zahtevane priloge. Izrek odločbe o vpisu stranke v register in grafična podoba znaka stranke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem vpisa v register politična stranka postane pravna oseba.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja