Go to Top

Mladoletni delavci se pri nas lahko zaposlijo!

Mladoletni delavci lahko pri nas veljavno sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Redno delo mladoletnikov v slovenski zakonodaji tako ni prepovedano. Vendar pa mladoletni delavci uživajo posebno varstvo in pravice.

Informativni izračun plače

Imate urejeno kadrovsko dokumentacijo vašega podjetja? Obrnite se na naše pravne svetovalce, ki imajo bogate izkušnje na kadrovskem področju. Pomagali vam bodo voditi kadrovske evidence v skladu z zakonodajo in vam pregledali notranje akte in interne pravilnike, ki jih morate kot delodajalec imeti. Pišite nam na [email protected] ali se udeležite katerega izmed naših brezplačnih seminarjev!

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Mladoletni delavci in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) se lahko zaposlijo in veljavno sklenejo pogodbo o zaposlitvi tudi mladoletni delavci, ki še niso polnoletni, vendar pa ne smejo biti mlajši od 15 let.

BRUTO NETO PLAČA

Prepoved dela otrok

Delo otrok, ki so mlajši od 15 let, je načeloma prepovedano. Morebitna pogodba o zaposlitvi, ki bi jo sklenila takšna oseba, je tako nična.

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zakon pa določa tudi nekatere izjeme. Mladoletni delavci, mlajši od 15 let, lahko tako izjemoma, proti plačilu, sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

Otrok, ki je dopolnil 13 let, lahko opravlja lažje delo tudi v drugih dejavnostih, a le pod določenimi pogoji. Takšno delo namreč lahko traja najdlje 30 dni v posameznem koledarskem letu in le v času šolskih počitnic. Poleg tega pa takšno delo ne sme ogrožati njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Posebno varstvo mladoletnih delavcev

Mladoletni delavci (med 15 in 17 let), ki so veljavno sklenili pogodbo o zaposlitvi, uživajo posebno varstvo.

Mladoletni delavci tako ne smejo opravljati dela:

  • ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
  • ki objektivno presega njihove telesne in psihološke sposobnosti,
  • ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, nevarnim za zdravje,
  • ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
  • ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti,
  • ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Omejitve glede delovnega časa in odmora

Mladoletni delavci imajo tudi omejitve glede delovnega časa. Ne smejo delati več kot od osem ur na dan in 40 ur na teden.

Če delajo vsaj štiri ure in pol na dan, imajo pravico do odmora med delom v trajanju najmanj 30 minut. Prav tako imajo pravico do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur ter pravico do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

Prepoved opravljanja nočnega dela

Mladoletni delavci ne smejo delati ponoči med 22. uro in šesto uro naslednjega dne. Če opravljajo dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in četrto uro naslednjega dne.

Izjemoma in pod posebnimi pogoji se lahko odredi nočno delo v primeru višje sile.

Pravni nasvet

Daljši letni dopust

Mladoletni delavci med 15. in 18. letom starosti imajo pravico tudi do daljšega letnega dopusta. Poleg osnovnega dopusta jim tako pripada še dodatnih sedem dni dopusta.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja