Go to Top

Odpovednega roka ni v pogodbi – kaj to pomeni?

Odpovednega roka – ko tega ni, je pogodba sploh veljavna?

Ali ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, kjer ni naveden odpovedni rok? Ali to pomeni, da sploh nimate odpovednega roka, saj ga pogodba ne vsebuje? Ali lahko prenehate z delom po pogodbi o zaposlitvi kadarkoli sami to želite? Ali morate v času odpovednega roka opravljati svoje delo?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku. Zakonski odpovedni rok je naveden v Zakonu o delovnih razmerjih.

Informativni izračun plače

Pri določitvi pogodbenega odpovednega roka morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določen v Zakonu o delovnih razmerjih ter določila kolektivnega pogodbe. Kolektiva pogodba namreč lahko omogoča daljši odpovedni rok.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je odpovedni rok odvisen od:

  1. odpovednega razloga,
  2. časa, ko ste zaposleni pri delodajalcu,
  3. stranke, ki odpove pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo lahko odpove delavec ali delodajalec.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Poskusno delo

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela odpovedni rok sedem dni. 

Pravni nasvet

Redna odpoved

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

V primeru, da torej v pogodbi o zaposlitvi ni naveden odpovedni rok, je potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih, kjer je naveden odpovedni rok, ki vas zavezuje.

Kdaj začne teči odpovedni rok?

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novic

Ali moram opravljati delo v času odpovednega roka?

Delavec je v času odpovednega roka v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu in je v skladu s pogodbo dolžan opravljati svoje delo. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da delavec ni dolžan opravljati svojega dela v času odpovednega roka, vendar je to mogoče le na podlagi posebnega sporazuma. Tak sporazum mora biti pisen in ni dovolj, da se delavec in delodajalec le ustno dogovorita o tem, da delavcu ni več potrebno opravljati dela v času odpovednega roka.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja