Go to Top

Podjetniška ideja – na Dnevih podjetništva predstavljamo kako jo zaščititi!

Podjetniška ideja je prvi korak za uspešno poslovanje! Zaščita podjetniške ideje? Zaščita posla? Ko govorimo o teh dveh terminih, imamo v mislih zaščito intelektualne lastnine in zaščito poslovne skrivnosti. Podjetniška ideja in  njena zaščita bosta deloma predstavljeni že v tem članku, več pa boste imeli možnost se s to temo seznaniti na 13. Dnevih podjetništva!

Informativni izračun plače

Letošnji že tradicionalni, 13. Dnevi podjetništva 2020, bodo namenjeni podajanju kakovostnih podjetniških informacij inovativnim podjetnikom, samostojnim podjetnikom in podjetjem v zagonski fazi. Dogodek bo izveden 17.11.2020, v obliki webinarja, ki bo poteka preko ZOOM-a.

Podjetniška ideja – kako jo zaščititi?

Imate vprašanje glede zaščite intelektualne lastnine? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Dokler je podjetniška ideja le v “fazi ideje” oziroma drugače povedano “zgolj miselni konstrukt”, je ni mogoče zavarovati. Podjetniška ideja pa se lahko zavaruje že v fazi nastajanja (seznanjenje tretjih oseb z idejo, podajanje osnutkov o sami ideji).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Podjetniška ideja in njena zaščita v fazi nastajanja

Pravniki DATA d.o.o. svetujejo skleniti z osebami, ki jim je bila ideja predstavljena, Pogodbo o nerazkritju informacij (ang: Non-disclosure agreement, NDA). S tem je zmanjšana možnosti, da bi bila podjetniška ideja neupravičeno uporabljena ali zlorabljena. Na ta način lahko podjetnik prepreči razkritje ideje in si s tem zagotovi sodno varstvo.

Dnevi podjetništva 2020

Kaj pa zaščita, ko je podjetniška ideja že realizirana?

Ko je podjetniška ideja v celoti dokončana pa jo je mogoče zaščititi, v kolikor:

Kaj naj vsebuje Pogodba o nerazkritju informacij? Kateri so instituti intelektualne lastnine? Kakšne so posledice kršitve pravic intelektualne lastnine? Odgovore na ta vprašanja boste dobili na 13. Dnevih podjetništva!

13. DNEVI PODJETNIŠTVA

Zaščita podjetniškega posla?

Informacije, ki jih podjetnik ne želi, da so razkrite konkurenčnim podjetjem, predstavljajo poslovno skrivnost. Kaj vse spada pod poslovno skrivnost? Kako varovati poslovno skrivnost? Kakšne so posledice kršitve poslovne skrivnosti?

Veliko je zakonov , ki urejajo poslovno skrivnost (ZGD-1, ZDR-1, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ipd.). Pomembno pa je  omeniti, da je bil aprila 2019 sprejet Zakon o poslovni skrivnosti, ki celovito in na novo ureja področje poslovnih skrivnosti v enem predpisu.

BRUTO NETO PLAČA

Kaj vse spada pod poslovno skrivnost?

Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  • je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  • ima tržno vrednost;
  • imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kaj ne spada pod poslovno skrivnost?

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti:

  • informacije, ki so po zakonu javne, ali
  • informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Kako torej varovati poslovno skrivnost? Domneva se, da je imetnik poslovne skrivnosti razumno ukrepal, če je informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Projekt “13. Dnevi podjetništva 2020” sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja